Spring til indhold

Hædring og priser

Hædring og priser

Det er en tradition i Rudersdal Kommune at anerkende og hædre ildsjæle, frivillige og aktive i kultur- og fritidslivet.

Rudersdal Kommune afholder to arrangementer i årets løb, hvor ildsjæle, frivillige og aktive i forenings- og fritidslivet hyldes og forskellige priser uddeles.   

Frivilligfesten 

Frivilligfesten afholdes på Frivillig Fredag den sidste fredag i september. I 2022 er det den 30. september fra kl. 17.45-21.00. Festen afholdes på Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, 2840 Holte. Det kræver billet at deltage ved festen. Din billet kan bookes på:

Billet til Frivilligfesten

Udover musikalsk underholdning, taler samt mulighed for at netværke, overrækkes fire priser. Priserne overækkes af borgmesteren. De fire priser er:

Talentpris

Talentprisen gives årligt som en anerkendelse af og en opmuntring til et ungt talent under 18 år, bosiddende i Rudersdal Kommune. For at kunne modtage Rudersdal Kommunes Talentpris skal modtageren være udøver inden for en af de 3 kategorier:

  • Idræt 
  • Science (innovation, uddannelse, forskning og lign.) 
  • Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).

Alle indstillinger fremsendes til en nedsat jury, som blandt de indkomne forslag indstiller én kandidat fra hver af de tre ovenstående kategorier. Juryen består af respektive fagkonsulenter fra Rudersdal Kommune. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Talentprisen.

Rudersdal Kommune har uddelt Talentprisen siden 2007.

I 2021 gik prisen til Nadine Navasse Balland.

Ungdomslederpris

Ungdomslederprisen uddeles årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper.

Alle netværk og bestyrelser for foreninger i kommunen kan indstille en ungdomsleder til prisen. Der kan kun fremsendes én indstilling fra samme forening.

Som udgangspunkt tildeles en Ungdomslederpris målrettet til en ungdomsleder, som yder et ledelsesmæssigt frivilligt bidrag omkring ungdomsarbejde. Såfremt der modtages et kvalificeret forslag, kan der uddeles en Lederpris i stedet. En lederpris dækker et frivilligt ledelsesarbejde, hvor andre end børn og unge understøttes.

Alle indstillinger vil blive fremsendt til den nedsatte jury, der består af Rudersdal Kommunes paraplyorganisationer Rudersdal Idrætsråd, Rudersdal Kulturparaply, Frivilligcenter Rudersdal og BUS, Rudersdal, der er Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd for spejderkorps og forbund i Rudersdal kommune.

På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Ungdomslederprisen.

I 2021 gik prisen til Waseen Massoud.

Kulturpris

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder. Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen.

Alle borgere i Rudersdal kan fremsende deres anbefaling til, hvem der skal modtage prisen. Disse behandles hos Rudersdal Kulturparaply, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af førnævntes motiverede indstilling.

Prisen har eksisteret siden 2007.  I 2021 gik prisen til Nils Bjervig. 

Frivilligpris

Frivilligprisen uddeles en gang om året til en person, en leder, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats i Rudersdal inden for frivilligt arbejde. Formålet med prisen er at give et skulderklap for den ekstraordinære frivillige indsats, der har gjort en forskel. Alle typer af frivillighed kan komme i spil til Frivilligprisen.

Som borger eller medlem af en frivillig forening eller et netværk, kan du i indstillingsperioden fremsende din anbefaling til den nedsatte jury, som blandt de indkomne forslag indstiller en kandidat prisen. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Frivilligprisen.

Den nedsatte jury består af repræsentanter fra de forskellige del af det frivillige område i Rudersdal - herunder en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget, for det frivillige sociale arbejde, for det kulturelle område, for den selvorganiserede frivillighed samt en repræsentant for de frivillige, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi.  

Prisen har eksisteret siden 2015. I 2021 modtog Anne Mejding Frivilligprisen. 

Idrætsfest og Idrætsgalla

I januar afholdes Idrætsfesten, hvor idrætsudøvere, der har opnået resultater inden for deres sportsgren på landsplan eller internationalt, enten som del af et holdfællesskab eller som individuel udøver, fejres ved et arrangement på Kulturcenter Mariehøj. Arrangementet er inddelt i et børn- og ungearrangement (Idrætsgalla) og et voksenarrangement (Idrætsfest). Ved begge arrangementer uddeler borgmesteren diplomer og gavekort til mestrene. Derudover er der et let traktement samt underholdning og et oplæg med relation til sportsverdenen. 

I 2021 har det ikke været muligt at afholde Idrætsfest og -galla pga. coronasituationen. 

Borgmesteren hylder idrætsmestrene

Pga corona har det ikke været muligt at hylde idrætten. Se borgmesterens digitale hyldest.