Spring til indhold

Retningslinjer for brug af klatretårn ved Rundforbi Idrætsanlæg

Retningslinjer for brug af klatretårn ved Rundforbi Idrætsanlæg

Vil du prøve klatretårnet, er det vigtigt at du orienterer dig i retningslinjer for brug af tårnet.

Booking

Foregår på hjemmesiden: 
 
Du kan også kontakte Lokaleanvisningen på 46 11 56 13 eller 46 11 56 15.
 

Ansvar under klatring

Rudersdal Kommune påtager sig intet ansvar for hændelser i forbindelse med lejerens brug af kommunens klatretårn. Der må ikke klatres uden forsikring. Lejeren er ansvarlig for, at de personer, der klatrer, er forsikret.
 
Der må maksimalt være 8 klatrere på tårnet ad gangen.
 

Adgang til klatretårnet

Nøgle og klatreudstyr udleveres ved personlig henvendelse på Rundforbi Idrætsanlæg i forbindelse med den bookede klatringstid.
 
Der skelnes mellem om man klatrer selv for at øve sine egenfærdigheder eller om man skal instruere andre.
 
Der skal i forbindelse med brug være mindst én person med et gyldigt bevis fra Dansk Klatreforbund.
 
Ved egenfærdighed skal det minimum være:
- Kursus 1- bevis eller Kursus 2-bevis
 
Ved instruktion skal det minimum være:
- Instruktør 1 
 
Beviset og legitimation skal forevises ved udlevering af nøgle. Nøglen er personlig og må ikke overdrages til andre.
 
Afskærmningspladerne sættes på igen efter endt brug.
 

Materialeansvar

Kommunen har ansvaret for at vedligeholde tårnet og de omkringliggende arealer, således at de overholder regler om legepladser m.v.
 
Hvis der på noget tidspunkt opstår eller observeres fejl eller mangler ved klatretårnet, skal dette snarest muligt rapporteres til den vagthavende på Rundforbi Idrætsanlæg på telefon 45 80 45 25.
 

Økonomi

Prisen er 50 kr/person.
Der betales minimum for 2 timers brug og derudover pr. påbegyndt time, dog maximalt 700 kr. pr. dag pr. arrangement. 
Klatreudstyr er inkluderet i prisen.
 

Betaling opkræves efter booking.

Indtægterne anvendes udelukkende til vedligeholdelse af klatretårnet.
 

Klatreudstyr

Leje af klatreudstyr er inkluderet i prisen. Ubrugt udstyr opbevares i vadsækken. Lad ikke udstyr ligge på jorden.
 
Lejeren er forpligtet til at erstatte eventuelt ødelagt udstyr.
 
Lejeren af klatretårnet opfordres til selv at medbringe udstyr til anvendelse under klatring. Det giver ikke nedslag i prisen.
 
Hjelme er ikke inkluderet eller et krav til klatring. Vil man bruge hjelm, kan man bruge en cykelhjelm.
 
Klatreudstyr lægges sammen og afleveres sammen med nøglen efter endt brug.
 

Ro og orden

Klatretårnet må kun anvendes i tidsrummet mellem solopgang og solnedgang.
 
Der må ikke nydes alkohol på området.
 
Området forlades pænt og ryddet for affald.
 
Klatretårnet må ikke på noget tidspunkt forlades ulåst.
 

Generelt

Rudersdal Kommune garanterer, at Klatretårnet lever op til Dansk Klatreforbunds krav om, at de dele, der bruges ved åbne arrangementer, lever op til UIAA/CE/DS krav.
 
Ved åbne arrangementer forstås arrangementer, der er omfattet af cirkulæret for offentlige forlystelser § 23. Dvs. begynderkurser, åbne klatrekonkurrencer, eksaminer og andre arrangementer, hvor en klub eller person repræsenterer sporten i forhold til uerfarne, offentligheden eller medlemmer af andre klubber.
 

Ikrafttræden

Disse regler træder i kraft den 1. januar 2016. 
 
Samtidig med disse reglers ikrafttræden bortfalder den hidtidige version af disse regler.