Spring til indhold

Reklamer i idræts- og boldhaller

Reklamer i idræts- og boldhaller

Retningslinjer og vilkår for midlertidige og permanente reklamer

Baggrund og formål

Baggrunden for regelsættet er foreningernes ønske om mulighed for at opsætte permanente reklamer i kommunens idræts- og boldhaller.

Det er formålet med regelsættet at fastsætte nogle fælles retningslinjer for opsætning af såvel midlertidige som permanente reklamer.

Regelsættet omfatter opsættelse af reklamer indendørs på Rudersdal Kommunes større idrætsanlæg Birkerød Idrætscenter, Søndervangshallen, Rudegård Idrætsanlæg og Rundforbi Idrætsanlæg.

Fordeling af reklamepladser og varighed

 • Reklamepladser tilbydes de foreninger, som benytter idrætshallen, i forhold til medlemstallet i foreningen
 • Fordelingen af reklamepladser drøftes på brugerrådsmøder i foråret for den kommende sæson
 • Aftale om reklamepladser er gældende for 1 år
 • Endelig fordeling af reklamepladser meddeles ved idrætsinspektøren.

Krav til indhold, størrelse og montering

 • Reklameskiltene må som udgangspunkt gøre reklame for gode og sunde formål. Reklamerne må ikke være anstødelige, og de må ikke hverken direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af tobak/rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler
 • Reklameskiltene skal være af fabrikatet Reynolite 22 alu, hvid 903S/903S og have en størrelse på 3000 x 750 x 3 mm
 • I Birkerød Idrætscenter skal reklameskiltene være stofskilte
 • Reklameskiltene skal monteres på kroge, således at foreningerne kan afmontere reklameskiltene, hvis Rudersdal Kommune ønsker en reklamefri idrætshal i forbindelse med et arrangement – efterfølgende monterer foreningerne igen reklameskiltene
 • Halinspektøren anviser placeringen af reklameskiltene
   

Krav til opsætning, nedtagning og opbevaring

 • Opsætning og nedtagning af reklameskiltene er foreningernes eget ansvar
 • Der træffes konkrete aftaler om opbevaring, idet der ikke kan påregnes, at det pågældende idrætsanlæg har mulighed for at tilbyde depotplads.

Økonomi

 • Reklameskiltene bekostes og vedligeholdes af foreningerne
 • Foreningerne betaler ikke afgift for opsætningen, idet indtægterne herved skal gå til foreningernes aktiviteter.

Mobile reklameskilte

 • Opsætning af mobile reklameskilte er kun tilladt ved enkeltstående arrangementer
 • Halinspektøren skal godkende reklameskiltene
 • Mobile reklameskilte skal fjernes igen af foreningen, når arrangementet er afsluttet.

Placering af reklamer i Birkerød Idrætscenter

I multihallen må der placeres permanente reklameskilte i form af stofskilte på begge sider af den mobile skillevæg.

I svømmehallen kan der på gavlen ud mod jernbanen placeres et banner med oplysning om eventuelle rekorder til DM, VM eller lignende.

Placering af reklamer i Søndervangshallen

I Søndervangshallen må der placeres permanente reklameskilte i én række på langsiden op mod Birkerød Idrætscenter. Endvidere kan der placeres reklameskilte i de nuværende skinnesystemer på gavlen.

Placering af reklamer på Rudegaard Idrætsanlæg

I Holtehal 1 må der placeres permanente reklameskilte i én række på langsiderne.

I Holtehal 2 må der placeres permanente reklameskilte i de eksisterende skinner i én række på langsiderne og på de 2 gavle.

Placering af reklamer på Rundforbi Idrætsanlæg

I idrætshallen må der placeres permanente reklameskilte i to rækker på gavlen ved måltavlen.

Ikrafttræden

Disse retningslinjer er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 18.08.2010 og har virkning fra 01.10.2010.