Spring til indhold

Reklame i haller

Reklame i haller

Ønsker din forening at få et reklameskilt op?

Det er muligt at opsætte reklameskilte i idræts- og boldhaller i Rudersdal Kommune - det gælder både midlertidige og permanente reklamer. 

Der er udarbejdet nogle retningslinjer for opsætning af reklamer, der beskriver:

 • Hvem, hvad og hvor længe
 • Indhold, størrelse og montering 
 • Opsætning, nedtagning og opbevaring 
 • Økonomi

Placering af reklamer

Der er forskellige muligheder for at sætte reklamer op alt efter, hvilke anlæg det drejer sig om. 

Birkerød Idrætscenter 

 • Mulitihal - permanente reklamerskilte i stof må placeres på begge sider af den mobile skillevæg.
 • Svømmehallen - på gavlen ud mod jernbanen er det muligt at placere et banner med oplysninger om evt. rekorder til DM, VM eller lignende. 

Søndervangshallen

 • Langside mod Birkerød Idrætscenter - permanent reklameskilt i en række.
 • Skinnesystemer på gavlen må anvendes til reklameskilte. 

Rudegaard Idrætsanlæg

 • Holtehal 1 - permanente reklameskilte må placeres i en række på langsiderne.
 • Holtehal 2 - permanente reklameskilte må placeres i en række i de eksisterende skinner på langsiderne og på de to gavle.

Rundforbi idræstanlæg

 • Måltavlen - der må placeres permanente reklameskilte i to rækker på gavlen ved måltavlen. 

 

Mobile reklameskilte 

Det er kun muligt at få lov til at opsætte mobile reklameskilte ved enkeltstående arrangementer og skiltet skal fjernes umiddelbart efter arrangementets afslutning af foreningen. Mobile reklameskilte skal inden opsætning godkendes af halinspektøren på det pågældende anlæg.:

‌Retningslinjer for reklamer i idræts- og boldhaller‌