Spring til indhold

Regler for opsætning af banner

Regler for opsætning af banner

Vil din forening sætte et banner op? Her kan du læse om, hvem der kan få tilladelse til at sætte bannere op.

Foreninger kan få tilladelse til at opsætte bannere, når det drejer sig om opstarts- og slutkampe i landets bedste række, stævner og konkurrencer på tilsvarende niveau samt tilknyttede events. 

Det er også muligt at få tilladelse til at ophænge bannere ved større ikke-sportslige arrangementer, der typisk afholdes i idrætshaller og lign., hvor de fysiske rammer for sådanne arrangementer er til stede. Ikke-sportslige arrangementer kan være fx koncerter og andre kulturelle arrangementer af en vis størrelse.

 

hvordan søge jeg om tilladelse?

Foreningen skal sende en mail til kultur@rudersdal.dk med følgende info:

 • Hvilken kamp, stævne eller event skal banneret synliggøre
 • Hvor ønskes banneret ophængt
 • Hvornår og hvor mange dage 
 • Mål på banneret
 • Ilustration af banneret (vedhæft en jpg.fil med illustration).

 

Krav og retningslinjer omkring bannere

 • Et banner skal informere om aktuelle sportslige arrangementer og tilknyttede events. Der kan indsættes logo, men ikke egentlige reklamer fra sponsorer og andre.
 • Et banner må maks. være 5 x 2 meter.
 • Et banner skal ophænges i forbindelse med hovedindgangen til det idrætsanlæg, den bygning (idrætshal el. lign.) eller den svømmehal, hvor det sportslige arrangement eller den tilknyttede event afholdes.
 • Ophængningen skal koordineres med eventuelt andre ophængninger i samme periode og opfylde Vejafdelingens retningslinjer for skilte og reklamer i nærheden af offentlig vej og sti.
 • Et banner kan ophænges i en tidsbegrænset periode på maksimalt 15 døgn. Det må tidligst ophænges 8 døgn før den pågældende aktivitet påbegyndes, og banneret skal være nedtaget senest et døgn efter aktivitetens afslutning.
 • Der gives mulighed for ophængning af bannere i maks. 30 dage om året ved hver af de relevante idrætsanlæg og svømmehaller. Ved arrangementer, der varer to dage, vil der årligt kunne ophænges 2-3 bannere pr. idrætsanlæg og svømmehal.

 

Deadline

Send en ansøgning til Kultursekretariatet, så I kender jeres behov for at ophænge et banner. 

For Sjælsøhallen og Vedbæk Stadion skal ansøgning dog sendes af sted seneste tre uger før ophængning. Det er på grund af særlige myndighedsregler for netop disse anlæg, som ligger i landzone. 

Du vil få svar på din ansøgning så snart den er behandlet.