Spring til indhold

Ledelse og organisation

Ledelse og organisation

Hvordan er Idrætsområdet bygget op? Læs mere om organisationen og ledelsen bag.

Organisation

Halinspektøren referer til kulturchefen og har den overordnede ledelse på idrætsområdet. Halinspektøren er bl.a. ansvarlig for optimering af anlæggenes anvendelse og drift samt har den overordnede personaleledelse.

Halinspektøren har sammen med teamkoordinatorerne det daglige ansvar for drift af idrætsanlæggene, arrangementer og aktiviteter, kontakt til foreningerne samt personaleledelse.

Halinspektøren har også det daglige ansvar for svømmehallerne samt det grønne område, dvs. det overordnede ansvar for drift, pleje og vedligeholdelse af Idrætsområdets boldbaner samt de omkringliggende grønne områder.

Administration og kommunikation sidder med tværgående administrative opgaver på Idrætsområdet, bogføring, personaleadministration, hjemmeside samt sekretæropgaver.

Ledelse på Idrætsområdet

Den daglige ledelse af idrætsanlæggene og svømmehallerne varetages af:

Carsten Jacobsen - halinspektør 

Telefon 46 11 56 85

E-mail: carja@rudersdal.dk

Idrætsanlæg og svømmehaller omfatter:

Rundforbi Idrætsanlæg, Trørød svømmehal, Birkerød Svømmehal
Kontakt: Teamkoordinator Natasja Larsen - natla@rudersdal.dk Tlf. 72685693.

Birkerød Idrætscenter
Kontakt: Teamkoordinator Peter Kongshøj Hansen - pkha@rudersdal.dk Tlf. 72685692.

Rudegaard Idrætsanlæg
Kontakt: Teknisk servicemedarbejder Steen Lind Nielsen - steen@rudersdal.dk Tlf. 72685674.

Kontaktperson for mere overordnede forhold, principper, formalia osv. varetages af idrætsfaglig koordinator Johnni Mosevang Christensen - joch@rudersdal.dk Tlf. 72685616.

Administration

Ulla Schou 

Tlf. 72 68 56 82 

Mail: usch@rudersdal.dk

Tina Mørkenborg Petersson

Tlf.: 72 68 56 86 

Mail: tin@rudersdal.dk