Genåbning af idræts- og foreningslivet udendørs

Genåbning af idræts- og foreningslivet udendørs

Retningslinjer for anvendelse af udearealer på idrætsanlæg, skolebaner og øvrige udearealer.

Udvidelse af genåbning 27. maj. 

Retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs (udvidet fase 2)

Det er nu muligt for idræts- og foreningslivet at genoptage aktiviteter udenfor. Kulturministeriet har den 12.05.2020 udsendt retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs.

Kommunernes Landsforening (KL) og de landsdækkende forbund DIF, DGI og DBU har udsendt en fælles udmelding som følge af aftalen mellem regeringen og folketingets partier om anden fase af en kontrolleret genåbning.

I Rudersdal Kommune træder følgende retningslinjer i kraft fra mandag den 18. maj. 2020. 

 

Idræts- og foreningslivet - udendørs i Rudersdal

Anlæg og baner der åbnes
Øvrige anlæg
Klubhuse og lokaler
Toiletter
Indretning og brug
Foreningernes ansvar
Rudersdal Kommunes ansvar

Følg instrukser på informationsmateriale på diverse udeanlæg.