Rudersdal Elitestøtteordning

Rudersdal Elitestøtteordning

I Rudersdal Kommune satser man på at udvikle og understøtte elitemiljøer - det sker i et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og erhvervsnetværket Team Rudersdal.

Rudersdal Elitestøtteordning

Rudersdal Elitestøtteordning
Hvad kan I få tilskud til?
Hvordan fordeles støtten?
Sådan søger I
Ansøgningsfrist og svarfrist
Kontaktperson