Idræt i forandring

Idræt i forandring

Idræt i forandring - faciliteter for fremtiden

I 2012 foretog Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk en kortlægning af idræts- og motionsvanerne i Rudersdal Kommune. Analysen viste bl.a., at der ikke nødvendigvis er brug for flere bygninger, men at mange af de nuværende bygninger kan bruges anderledes end i dag.  

Rudersdal Kommune har efterfølgende arbejdet med mere fleksible idrætsfaciliteter, der kan tilpasse sig nye brugere og nye måder at dyrke motion og idræt ud fra anbefalinger i analysen.  

 

Læs rapporten

Analysen består af to delrapporter og et afslutningsnotat. Læs hele rapporten her: 

Fokus på forandring 

Konklusionerne i rapporten peger på fire indsatsområder: 

  1. Børn, unge og folkeoplysning
  2. Nye brugergrupper
  3. Kapacitetsudnyttelse 
  4. Udearealer 

De fire indsatsområder er blev iværksat med med fokus på:

  1. Renovering
  2. Digitalisering
  3. Udviklingsprojekter og nye faciliteter
  4. Aktivitetsoaser og uderum

 

Du kan læse mere om anbefalinger og projekter udledt af analysen i: 

Idræt i forandring - faciliteter for fremtiden Idræt i forandring - bedre kapacitetsanalyse

 

Kulturområdet har udarbejdet en 'hvidbog', der beskriver trends og udvikling inden for idrætsfaciliteter. 'Hvidbogen' giver også et overblik over de ønsker og behov foreninger har givet udtryk for de seneste år. 'Hvidbogen' giver en idéen om arbejdet med fokusområderne og giver inspiration til kommende projekter på Idrætsområdet.   

Hvidbog - inspiration til kommende planlægning Status på indsatsområder og anlægsinvesteringer 2013 - 2017