Spring til indhold

Alkohol og rusmidler i foreningslivet

Alkohol og rusmidler i foreningslivet

Har din forening taget stilling til alkohol og rusmidler?

Rudersdal Kommune har en alkoholpolitik med følgende mål og indsatser:

  • At øge opmærksomheden på alkohol som en risikofaktor for sundhed og trivsel og at fremme en holdningsændring til alkohol.
  • At reducere alkoholforbruget således, at antallet af risikobrugere og antallet af alkoholskader nedbringes i forhold til de tal, som fremgår af Sundhedsprofil for region og kommuner (Region Hovedstaden 2008 og 2010).
  • At unge udskyder deres alkoholdebut.

For at nå målene i Alkoholpolitikken har Rudersdal Kommune besluttet at arbejde for at minimere markedsføring og udskænkning i foreningslivet, hvor børn og unge færdes. 

Rusmidler og unge 

Et af de mest effektive tiltag i forebyggelse af problemer i forhold til alkohol er at begrænse muligheden for at få fat i alkohol. Mange børn og unge bruger meget af deres fritid i foreningslivet og er en del af normdannelsen i deres opvækst. Og derfor er det vigtigt at fritids- og foreningslivet tager stilling til alkohol. 

Alkohol

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør unge under 16 år ikke drikke alkohol. Generelt forholder det sig sådan, at jo senere unge begynder at drikke alkohol, jo mindre er diverse tilknyttede risici som senere alkoholproblemer og alkoholskader.

Et effektivt tiltag i forebyggelsen af problemer, i forhold til alkohol, er at begrænse muligheden for at få fat i alkohol samt en klar holdning til, hvor og hvornår samt under hvilke omstændigheder, børn og unge bør præsenteres for alkohol.

Mange børn og unge bruger meget af deres fritid i foreningslivet, som er en del af normdannelsen i deres opvækst, og derfor er det vigtigt, at fritids- og foreningslivet tager aktivt stilling til alkohol.

Euforiserende stoffer

Det er forbudt at være i besiddelse af euforiserende stoffer, der tilmed kan udgøre en stor risiko for børn og unges sundhed, trivsel og velvære. Der bør tages tydeligt afstand til omgangen med ulovlige stoffer ligesom der bør gribes ind, hvis det opleves, at der er medlemmer, der indtager ulovlige stoffer. Det anbefales at have en nultolerancepolitik overfor ulovlige stoffer, hvor omgang med stofferne medfører en samtale og bortvisning.

Hvis der er mistanke om misbrug eller generelt er brug for en snak om euforiserende stoffer, hvad der kan stilles op og hvad der bør være opmærksomhed omkring, kan Rudersdal Kommunes Rusmiddelcenter kontaktes på: 46 11 31 20

Tag stilling

Det er vigtigt, at I som forening tager stilling til, hvilke signal I vil sende til jeres unge medlemmer og deres forældre. Tag stilling til, hvad der er ok og hvad der ikke er ok. Hvis I ikke allerede har en alkoholpolitik, kan I bruge nedenstående spørgsmål som en hjælp til at få udarbejdet en alkoholpolitik, og hvis I allerede har én, kan I bruge spørgsmålene til at sikre jer, at I har taget stilling til alle aspekter. 

Hvilke spørgsmål skal I stille jer selv? 

  • Hvilke signal vil vi som forening sende til børn, unge og deres forældre, samt øvrige medlemmer omkring brugen af alkohol i foreningens regi?
  • Hvilke adfærd forventer vi af vores ledere/ansatte, trænere/instruktører, medlemmer, forældre i foreningen?
  • Hvad gælder for vores aktiviteter og arrangementer i foreningen?
  • Hvad gør et medlem, en forælder, frivillig, hvis han/hun er bekymret for om én i foreningen har et alkoholproblem?
  • Hvordan gør vi vores holdning til alkohol synlig for foreningens medlemmer?

Hvad skal vi gøre med vores alkoholpolitik?

Foreningens alkoholpolitik skal fremsendes sammen med foreningens årsberetning til Folkeoplysningsudvalget. Alkoholpolitikken er kun til intern brug i kommunen, men vi vil også gerne opfordre til, at I synliggør jeres alkoholpolitik over for medlemmer, frivillige og forældre i foreningen.