Spring til indhold

Aktivitetsmåling i idrætsfaciliteter

Aktivitetsmåling i idrætsfaciliteter

I efteråret 2020 vil du møde små kameraer på en række af kommunens idrætsfaciliterer. Kameraerne måler aktivitet og skal være med til at optimere brug og drift af vores faciliteter.

Rudersdal Kommune har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden iværksat et nyt projekt, der skal analysere på vores brug og udnyttelse af de kommunale idrætsfaciliteter.

Projektet har til formål at generere viden om vores udnyttelse og behov, med henblik på at kunne udnytte potentiel ledig tid, optimere på de eksisterende bookinger, samt generelt skabe et bedre grundlag for at optimere vores drift af faciliteterne.

 

Aktivitetsmåling i idrætsfaciliteter