Åbningstider

Åbningstider

Her finder du åbningstiderne i svømmehallerne. Bemærk, indgangen lukker en time før de anførte åbningstider nedenfor.

For begge svømmehaller gælder, at indgangene lukker 1 time før de anførte tidspunkter og der er opkald fra bassinerne 15 min. før lukketid.

Der kan være aktiviteter i dele af svømmehallerne, som gør at ikke alle bassiner er tilgængelige. Se derfor informationen om bassinerne nedenfor. 

Birkerød Svømmehal

Alm. bassin
Varmtvandsbassin
Udendørsbassin
Sauna
Lukkedage
Åbningstider og aktiviteter i vinterferien (uge 7)

 

Rundforbi Svømmehal

Bassinerne
Bassinerne om onsdagen
Familiebassinet om torsdagen
Familiebassinet mandag til fredag morgen
Lukkedage
Åbningstider og aktiviteter i vinterferien (uge 7)