Spring til indhold

Yderligere genåbning pr. 21. maj og puljer til genstart

Langt de fleste tilbageværende restriktioner lempes pr. 21 maj.

Det betyder, at det meste af idræts-, kultur- og fritidslivet genåbnes, dog med krav om bla. coronapas, mundbind, forsamlingsloft og afstand.

Alle indendørs forenings- og aftenskoleaktiviteter – herunder sangundervisning, siddende aktiviteter og al kontaktsport kan vende tilbage med de restriktioner og smitteforbyggende tiltag, der måtte gælde på de respektive områder.

Foreningens ansvar

Det er foreningens ansvar, at retningslinjerne bliver fulgt i forbindelse med afvikling af aktiviteter.

Foreningerne skal organisere sig med coronaguider for de enkelte aktiviteter. Coronaguiden har til opgave at guide deltagere ved ankomst til faciliteten, under aktiviteten og efter aktiviteten, og indtil deltagerne helt har forladt stedet.

Forsamlingsforbuddet

 • Indendørs: 50
 • Udendørs: 100

 

Der kan afholdes foreningsrelaterede generalforsamlinger med op til 500 deltagere i henhold til ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål.

Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned på faste pladser, med mindst 1 meters afstand til hinanden og med ansigtet i samme retning.

Coronapas

Ved indendørs aktiviteter skal alle deltagere, tilskuere og lignende på 18 år og derover have gyldigt coronapas.

 

 • Det er foreningens ansvar at sørge for at der foretages stikprøvekontrol af coronapas mindst én gang i døgnet i hvert lokale.
 • Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende deltagere mv. i lokalet på det tidspunkt hvor kontrollen foretages.
 • Hver forening opfordres til at afklare hvorledes man gennemfører kontrollen, og kommunikere dette til ledere, trænere og deltagere.
 • Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Mundbind

 • Under aktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind.
 • Før og efter indendørsaktiviteten – samt hvis man går til eller fra aktiviteten – skal alle personer på 12 år og derover bære mundbind eller visir når de ikke sidder ned.

Afstand og arealkrav

 • Der opfordres til at holde 1 meters afstand – gerne 2 meter, hvis muligt.
 • Ved siddende aktiviteter må der højst være én person pr. 2 m2 gulvareal – og afstanden mellem hver siddende deltager skal være mindst 1 meter.
 • Ved siddende sang-aktiviteter må der dog højst være én person pr. 4 m2 gulvareal – og afstanden mellem hver siddende deltager skal være mindst 2 meter.
 • Ved øvrige aktiviteter – herunder idræt – må der højst være én person pr. 4 m2 gulvareal.

 

Overnatning (camps, lejre osv.)

Er endnu ikke afklaret og endelige retningslinjer endnu ikke udarbejdet.

Lokaler på skolerne

Lokaler på skolerne i Rudersdal Kommune er forsat lukket. Hvis din forening er berørt af lukkede skolelokaler, så kontakt endelig Lokalebookingen på tlf. 46 11 56 13, og de vil forsøge at hjælpe.

Puljer til genstart af kultur- og idrætslivet

Slots- og Kulturstyrelsen har netop åbnet for fem genstartspuljer på i alt 37,5 mio. kr. til kultur- og idrætslivet. Genstartspuljerne skal understøtte genåbningen af kultur- og idrætslivet gennem aktiviteter og udvikling af nye formater i det offentlige rum.

Læs mere om puljerne på Slots- og Kulturstyrelsen.

Yderligere information

Læs mere om genåbningen på www.coronasmitte.dk/ og du kan også søge mere og uddybende information om genåbningsreglerne via de nationale forbund, interesseorganisationer og specialforbundene, samt på Kulturministeriets hjemmeside https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning