Spring til indhold

Udvikling af idrætsfaciliteter - svømning

Igangsætning af delanalyse for svømning.

I den kommende tid, vil de foreninger, der benytter sig af svømmehallerne få tilsendt et spørgeskema.

I 2020 afsluttedes det større analysearbejde for at lave en strategisk plan for de kommunale idrætsfaciliteter for Kultur- og Fritidsudvalget.

I forlængelse af analysearbejdet blev der lavet en renoveringsplan og det blev klart, at der skulle bruges et 3-cifret millionbeløb på svømmehalsområdet.

Det er mange penge, og derfor har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at sætte et yderligere analysearbejde i gang for at se på svømning i Rudersdal Kommune.

Analysen skal danne et grundlag for Kultur- og Fritidsudvalgets strategiske planlægning for udvikling af kommunens idrætsfaciliteter, og helt specifikt lave et forslag til et helhedsprojekt for Birkerød Idrætscenter med en ny svømmehal.

Der er mange forskellige brugere af svømmehaller, og svømmehaller har efterhånden fået mange udtryk og udformninger.
Derfor er det vigtigt, at vi skaber faciliteter og rammer for alle brugere, og også sikrer, at svømmehallen er klar til en udvikling i danskernes idrætsvaner mange år frem.

I første omgang vil de foreninger der benytter svømmehallerne få tilsendt et spørgeskema, for at kortlægge deres behov og tanker, så grundlaget for analysearbejdet kan komme på plads. Der vil løbende blive fulgt op med yderligere inddragelse.

For en god ordens skyld skal det understreges, at det ikke handler om nedlæggelse af svømmehaller.
Skal der bygges en ny svømmehal og renoveres på de andre, så skal det sikres, at det gøres smartest muligt og at så mange som muligt bliver tilgodeset i et meget langt perspektiv.

Processen kan følges her:

Udvikling af idrætsfaciliteter