Spring til indhold

Udfasning af coronarestriktioner pr. 11. juni 2021

Få et overblik over udfasning efter de seneste udmeldinger gældende pr. 11. juni.

Mundbind

  • Den 14. juni 2021 blev kravet om mundbind/visir ophævet for indendørs kulturaktiviteter og andre fritids- og forenings- og idrætsaktiviteter.

Coronapas

  • Coronapas kræves kun ved indendørsidræt, hvor det skal kontrolleres ved stikprøvekontrol. Deltagere under 18 år er stadig undtaget.
  • Kravet om coronapas ved indendørsidræt, forventes at blive ophævet fra den 1. august 2021.

Arealkravet

  • Arealkravet er stadig gældende med 4 m2 ved aktiviteter som i det væsentligste er stående, og 2 m2 ved siddende aktiviteter.
  • Det forventes at arealkravet udfases løbende - den 1. august 2021 forventes det nedsat fra 4 m2 til 2 m2.

Forsamlingsforbuddet

  • Den 11. juni 2021 blev det generelle indendørs forsamlingsforbud hævet til 100 personer.
  • Fra den 1. juli hæves det til 250 personer og fra den 1. august 2021 forventes det helt afskaffet.
  • Det generelle udendørs forsamlingsforbud er hævet til 500.

Vær opmærksom på, at der kan være undtagelser eller stramninger af forsamlingsforbuddet og coronapas ved forskellige typer af arrangementer.

Sommeraktiviteter - herunder sommerlejre, spejderlejre, stævner m.m.

Der er opdaterede retningslinjer for afholdelse af sommerlejre, idrætsstævner, fodboldskoler og lignende sommeraktiviteter.

I retningslinjerne fremgår det blandt andet, at alle deltagere og besøgende over 15 år skal fremvise gyldigt coronapas, hvis der deltager flere personer til indendørs aktiviteter end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

 

Bliv klogere på de specifikke retningslinjer fra Kulturministeriet her: Genåbning