Uddeling af Rudersdal Elitestøtteordning 2020

Rudersdal Elitestøtteordning har igen i 2020 uddelt penge til elite- og talentmiljøer i Rudersdal. I år var den samlede pulje på 355.000 kr.

Rudersdal Elitestøtteordning har igen i 2020 uddelt penge til elite- og talentmiljøer i Rudersdal. I år var den samlede pulje på 355.000 kr.

Idræts- og foreningslivet har som resten af Danmark været lukket ned siden marts på grund af coronakrisen. Det har gjort træningsforholdene for kommunens elite- og talentmiljøer meget anderledes og forskellige fra tidligere. Nu sker der heldigvis en genåbning, og idrætten kan vende tilbage til en mere normal afvikling af eliteidrætsaktiviteterne.

Årets uddeling

Rudersdal Elitestøtteordning 2020 har uddelt puljen til følgende eliteklubber i Rudersdal; Birkerød Squashklub, Birkerød tennisklub, Holte IF Volleyball, SIGMA Swim og Søllerød Gold Diggers. Alle har de deltaget i den nationale liga eller tilsvarende.

Rudersdal Elitestøtteordning har også fordelt midler til talentarbejdet i følgende klubber: Furesø Golfklub, Holte Mountainbike Klub, Holte Roklub, OK Øst Birkerød, Rudersdal Fægteklub, Rudersdal Håndboldklub, Søllerød Golfklub og Yachtklubben Furesøen.

I forbindelse med årets elitestøtteuddeling udtaler Kultur- og Fritidsudvalgets formand Kristine Thrane (A) følgende: ”Det er godt, at Rudersdal Kommune sammen med foreningen Team Rudersdal gennem Rudersdal Elitestøtte kan være med til at støtte elitemiljøernes udvikling og deres talentarbejde her i 2020, og det er – set i lyset af coronakrisen, der stadig præger idræts- og foreningslivet – vigtig at have fokus på fastholdelse af elitemiljøerne. Det er et superfint samarbejde som i høj grad gør en forskel.”.

Lars Hilliger, formand for Team Rudersdal er enig og fortsætter: ’Vi arbejder tæt sammen med Rudersdal Kommune om at sætte fokus på elite- og talentmiljøer i Rudersdal. Vores fælles mål er at støtte elitemiljøerne i idrætsforeningerne. Vi skaber nu mere synlighed omkring indsatsen ved at opsætte ”Roll ups” på de forskellige idrætsanlæg i Rudersdal. Hold derfor øje med os. Vores håb er, at interesserede borgere og erhvervslivet vil rette henvendelse til os og være med til at støtte elite- og talentmiljøerne i Rudersdal Kommune”.

FAKTA

Team Rudersdal er et stærkt erhvervs- og forretningsmæssigt netværk bestående af en række erhvervsvirksomheder og institutioner med tilknytning til Rudersdal Kommune.

Udover at styrke medlemmernes forretningsmæssige netværk yder Team Rudersdal økonomisk støtte til konkrete eliteidrætsprojekter eller udøvere med henblik på at fremme såvel udviklingsmuligheder som resultater.

Team Rudersdal samarbejder med Rudersdal Kommune om Rudersdal Elitestøtteordning.

Læs mere på www.team-rudersdal.com eller www.rudersdal.dk/rudersdaleliteidraet