Spring til indhold

Tennisklubberne til workshop

Tennisklubberne har startet arbejdet med en ny struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteter i Rudersdal.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der i 2019 skal laves en struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune. Baggrunden et politisk ønske om bedre at kunne prioritere fremadrettet, så kommunens idrætsfaciliteter bedst muligt matcher det aktivitetsbehov, som idrætsaktørerne har samt de ressourcer, der er til rådighed.

17 medlemmer fra  kommunens tennisklubber startede processen med en workshop den 7. marts 2019, hvor de sammen med deltagere fra Dansk Tennis Forbund, DGI og Rudersdal Kommune tog fat på spørgsmålet:

Hvilke aktiviteter ser tennisklubberne udvikle sig inden for tennissporten i et 10-årigt perspektiv? Og hvad kræver dette af kommunens faciliteter?

Formålet med struktur- og strategiplanen er at skabe et beslutningsgrundlag for Kultur-og Fritidsudvalget, så udvalget strategisk kan planlægge og prioritere udviklingen af kommunens idrætsfaciliteter.

I struktur- og strategiplanen skal der laves anbefalinger indenfor:

  • Idrætskapacitet
  • Renovering og omdannelse af eksisterende idrætsfaciliteter

Derudover er der særlig fokus på tre idrætsgrene, nemlig tennis, gymnastik og fodbold.

På denne baggrund vil tennisklubber, gymnastikforeninger og fodboldklubber blive inviteret til at deltage i procesarbejdet og give deres bud på, hvordan fremtidens idrætsfaciliteter bør prioriteres inden for disse tre idrætsgrene, set i et 10-årigt perspektiv – tennis og gymnastik i foråret 2019 og fodbold i efteråret 2019.

Tennisprocessen forventes afsluttet i løbet af maj 2019 og den samlede rapport med anbefalinger til Kultur- og Fritidsudvalget skal være færdig primo 2020.