Spring til indhold

Status for tagprojekt Holtehal 2 på Rudegård

Den 20. august 2021 lukkede vi Holtehal 2, med det formål at udføre en total tagrenovering af hallen.

Arbejdet med tagrenovering er i fuld gang. Efter tidsplanen skal hallen være delvis færdigbygget, så den kan være klar til rengøring umiddelbart før jul. Alle aktiviteter skal efter planen være tilbage i hallen fra den 3. januar 2022.

Alt aktivitet i hallen er i perioden flyttet til Birkerød Idrætscenter, Sjælsøhallen og Sjælsøskolens idrætshal.

Status på projekt

Status på tagprojekt er, at hele taget ved udgangen af uge 46 er helt fjernet. Den sidste halvdel har været anvendt som område for materialer, derfor er det ikke fjernet. Den indvendige plade på de skrå sider er lagt færdig, monteret og er ved at blive isoleret. Det første lag tagpap er påbegyndt i uge 45. Ovenlysvinduer, kviste m.m. starter med montering i uge 46.
I mødelokaler, klublokaler og gangarealer påbegyndes det færdige loft med montering i uge 47.

Det forventes, at driften får adgang til klublokaler i uge 50 og kan begynde at flytte tilbage til lokalerne igen.

Det forventes at sportshallen kan påbegynde nedtagning af stillads i uge 51, og at driften kan få adgang efter jul.

Projektet følger pt. tidsplanen, og jeg forventer, at der igen er aktivitet i hallen fra 3.januar 2022. Samme dag begynder vi transport af materiel tilbage til Holtehallen.

Der vil stadigt være overdækket stillads rundt om hallen, og der forventes først normale forhold udendørs fra 1.marts 2022