Spring til indhold

Sommerferieaktiviteter 2022

Skal din forening være med til at skabe minderige sommerferieoplevelser for børn og unge?

Rudersdal Kommunes foreninger inviteres igen i år til at deltage i de succesfulde sommerferieaktiviteter. Mange foreninger har igennem årene tilbudt aktiviteter i sommerferien og givet børn og unge gode og minderige sommerferieoplevelser.

Nye foreninger er meget velkomne.

Kulturområdet har et ønske om at kunne præsentere et samlet udbud af kommunens sommeraktiviteter på én platform; temasiden Aktiv Sommer 2022, der ligger på Rudersdal Kommunes hjemmeside rudersdal.dk. Her vil alle aktiviteter blive lagt op i begyndelsen af maj måned med relevant information og direkte tilmeldingslinks.

Ligesom tidligere år er der to muligheder for at få aktiviteter med:

Aftale 1

Jeres forening arrangerer aktiviteten, og I står selv for alt det administrative, herunder eventuel booking af lokaler via Rudersdal Kommunes lokalebooking.

I sender information om aktiviteten – via nedenstående link.

Aktiviteterne kan tilbydes i ugerne 26, 27, 28, 29, 30 og 31.

Aftale 2

I ønsker, at Rudersdal Kommune hjælper jer med at modtage tilmeldinger til jeres aktivitet.

Jeres forening arrangerer aktiviteten, og sørger selv for booking af eventuelle lokaler via Rudersdal Kommunes lokalebooking.
Derudover hjælper Kulturområdet med administration af tilmeldinger og betalinger.
I sender information om aktiviteten – via nedenstående link.

Aktiviteterne kan udbydes i ugerne 26, 30 og 31 til målgruppen 2.- 9. klasse.

Tilmeldingen for de foreninger, der vælger Aftale 2 åbner tirsdag den 10. maj kl.18.00 på rudersdal.dk, og Kulturområdet opfordrer til, at de foreninger, der selv varetager tilmeldingsdelen, åbner deres tilmelding samme dag.

Jeres tilmelding sendes via nedenstående link senest den 6. april 2022:

Klik her for at tilmelde din forening til årets sommerferieaktiviteter

Vær opmærksom på, at hvis I tilbyder forskellige aktiviteter, skal der indsendes flere formularer.

Tilbydes samme aktivitet i flere uger udfyldes kun én formular.

Brug for hjælp

Hvis I har brug for hjælp til planlægning, så kontakt endelig foreningskonsulent Bo Eriksen boe@rudersdal.dk / mobil 7268 5617 eller leder af undervisning hos Ung i Rudersdal Rasmus Lind Jensen raje@rudersdal.dk/ mobil 7268 5905.