Spring til indhold

Søndervangshallen bliver lokalt vaccinationscenter

Økonomiudvalget i Rudersdal Kommune har på sit møde i går torsdag (8. april) besluttet, at der etableres et lokalt vaccinationscenter i Søndervangshallen.

Beslutningen er truffet på baggrund af en henvendelse fra Region Hovedstaden, der har vurderet, at Rudersdal Kommune vil være en god placering i sammenhæng med placeringen af regionens øvrige vaccinationscentre – og at Søndervangshallen er et godt valg til formålet.

Rudersdal Kommune er glade for at kunne bidrage til at løse én af de meget vigtige opgaver, der er i denne coronasituation – og at kommunens borgere dermed får et vaccinationscenter tæt på.

Hvad betyder det for foreningerne

Når der igen åbnes for adgang til indendørs idrætsaktiviteter, vil det betyde, at en række idrætsforeninger kommer til at opleve en reduceret træningstid i indendørs faciliteter i resten af  foråret og hen over sommeren, forventeligt  ca. 20%.

Frem til august er det fortsat usikkert,  hvilke retningslinjer og restriktioner, der kommer til at gælde for foreningernes aktiviteter – såvel indendørs som udendørs. I forlængelse heraf er det fortsat også usikkert, hvorvidt det bliver muligt at have normalt aktivitetsniveau.

Kulturområdet er i dialog med de berørte foreninger for at finde løsninger, således at foreningerne i videst muligt omfang vil kunne  igangsætte de ønskede foreningsaktiviteter, når der igen åbnes op i de indendørs idrætsfaciliteter.

Der vil løbende blive informeret og indbudt til dialog.

Søndervangshallen gøres nu klar til at være vaccinationscenter. Det er endnu ikke fastlagt fra hvornår, men det forvente at være snarest muligt, og at hallen skal anvendes som vaccinationscenter senest til 1.  september.