Spring til indhold

Sociale aktiviteter i foreningslivet og corona

Hvordan er det med sociale aktiviteter, og hvordan håndteres corona-smitte i foreningen.

Det nye forsamlingsforbud med max. 50 personer er som bekendt blevet udvidet til at gælde hele landet.

Samtidig har der været var der en opfordring fra myndighederne om, at sociale aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud aflyses i en periode.

DIF, DGI og DUF støtter op om denne opfordring og anbefaler, at alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter indtil videre aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisninger, klubaftener mv.  

Anbefalingen omfatter sociale aktiviteter både før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Rudersdal Kommune støtter også op om denne anbefaling og håber, at vores foreninger gør det samme.

Hvis smitten rammer din forening

Hvad skal I gøre, hvis coronasmitten rammer jeres forening ?

På DIF's hjmmeside kan man få råd og vejledning:

Råd og viden om corona,

og DGI har ligeledes vejlening til smitte i foreningen på deres hjemmeside: 

DGI

HVIS ET BARN I JERES FORENING BLIVER SMITTET

Hvis et medlem hos jer bliver smittet og medlemmet er et barn, så har vores skoler behov for at vide, om det er en elev fra deres skole, eller om den elev har været i nærkontakt med en smittet.

Hvis I skriver til andre forældre, hvis børn ikke er nære kontakter, må I meget gerne skrive tydeligt, at de gerne må være ekstra opmærksomme på sympomer, men ikke behøver at isolere sig. 

Derfor skal vi opfordre til, at I beder forældre til børn, der har været i nærkontakt med en smittet, om straks at underrette barnets skole herom, således at skolen også kan iværksætte de t nødvendige foranstaltninger.

Ved tvivl kontakt den myndighedernes fælles Coronahotline: 70 20 02 33.

Pas godt på jer selv, så passer I også på alle andre.