Spring til indhold

Smittetallet stiger i kommunerne nær os, men også i Rudersdal

NYHED OPDATERET DEN 22. SEPTEMBER med Forsamlingsforbuddet er sænket til 50 personer.

Hjælp med at dele budskabet

Vi genopfrisker budskaberne om at minimere smitterisikoen. Jo flere der deler budskaberne – jo længere når vi ud, så hjælp med at budskaberne kommer ud til flest muligt.

Forsamlingsforbuddet er sænket til 50 personer

Regeringen har sænket forsamlingsforbuddet, hvorfor foreningerne som udgangspunkt skal begrænse sine aktiviteter/arrangementer til max. 50 personer.

Sænkningen indebærer, at hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig, vil det være forbudt at deltage i både indendørs og udendørs træning, kampe, stævner, aktiviteter og lignende.

Det vil dog fortsat være muligt at afholde og deltage i arrangementer, med op til 500 deltagere, hvis disse i det væsentlige sidder ned.

Særlige retningslinjer

Såfremt foreningerne indretter sine arrangementer i forhold til deltagerantal ud fra øvrige af f.eks.  kulturministeriets retningslinjer, skal det være med et skærpet syn på adfærdsregler, specielt hvor der er særlige retningslinjer om afstand - f.eks. med siddende publikum, hvor publikum bevæger sig rundt, ved fysisk aktivitet,  foredrag, koncerter, sang, instrumentanvendelse o.s.v.

Vi skal særligt huske

Da smittetallet stiger, er det nu ekstra vigtigt, at vi alle fortsat overholder de retningslinjer, der gælder for idræts- og fritidsfaciliteterne i Rudersdal og de faciliteter på skolerne, som er genåbnet.

Vi skal særligt huske:

  • God håndhygiejne
  • Overholdelse af afstandsreglerne
  • Afspritning af kontaktflader

Kun ved at overholde dette, bliver det muligt at fastholde genåbningen af idræts- og fritidsfaciliteterne.

Corona-ansvarlig

Din forening og dermed de udpegede corona-ansvarlige for de forskellige hold har ansvaret for at forsamlingsforbuddet og sundhedsmyndighedernes regler om afstand og hygiejne m.m. overholdes i forbindelse med aktiviteten.

Den corona-ansvarlige person skal være fysisk og synligt tilstede ved aktiviteten og skal ud over ovennævnte have fokus på, at der ikke opstår sammenstimling af personer, når I kommer til eller forlader faciliteten.

  • Afstandsreglerne. Der skal være en skærpet opmærksomhed på at holde afstand, som er på 2 meter ved tung vejrtrækning. Det er stadig tilladt at dyrke idræt med kontakt, men foreningerne opfordres til at have afstandsanbefalingerne for øje i planlægning af træningsaktiviteterne.

 

  • Afspritning af kontaktflader. Det er vigtigt at afspritte alle kontaktflader minimum før og efter brug. Kontaktflader kan være fx bolde, rekvisitter, dørhåndtag, borde, stole, elektriske kontakter, gymnastikredskaber mm.

 

  • God håndhygiejne. Vask eller afsprit hænderne minimum før og efter aktivitet.

 

  • Brug jeres specialforbund. Gør brug af jeres specialforbunds vejledninger vedr. afvikling af aktiviteter.

 

  • Bliv hjemme hvis… man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

 

Forældreadgang til skolerne

Retningslinjerne for forældreadgang til skolerne i Rudersdal Kommune er fortsat sådan at aflevering og afhentning skal ske uden for skolen.

Vi henstiller til, at I derfor også følger skolernes anvisninger, når det kommer til forældreadgang på skolerne, og at I videreformidler dette til foreningens medlemmer.

Yderligere information:

Kulturministeriets hjemmeside – information om corona 

Kulturministeriet

Pas godt på jer selv, så passer I også på alle andre.