Spring til indhold

Sæsonfordeling 2022/23

Der er fordelingsmøder følgende dage og steder.

Mandag den 4. april kl. 17:30-19:30 på i Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1-9, 3460 Birkerød 

Mødet holdes i Glassalen og opdeles i to afsnit, for at minimere ventetid.

Kl. 17:30 - 18:15 fremlægges forslag til fordeling af Birkerød Gymnasium, Birkerød Idrætscenter (minus multihallen), Birkerød Svømmehal, Birkerød Skole (minus idrætshallen), Høsterkøb Forsamlingshus, Rude Skov Skole afd. Høsterkøb, Rude Skov Skole afd. Sjælsø (minus idrætshallen), Søholmskolen afd. Bistrup og Toftevang.

Kl. 18:25 -19:30 fremlægges forslag til fordeling af de store idrætshaller; Birkerød Badmintonhal, Birkerød Idrætsanlæg – multihallen bane 1 og 2, Birkerød Skoles idrætshal, Rude Skov Skoles idrætshal, Søndervangshallen.

Vi byder på lidt mad og drikke i forbindelse med mødet.

Tirsdag den 5. april kl. 17:30-19:30 på Rudegaard Idrætsanlæg, Kongevejen 464-468, 2840 Holte

Mødet holdes i Foreningshuset og opdeles i to afsnit, for at minimere ventetid.

Kl. 17:30- 18:15 fremlægges forslag til fordeling af Havarthigaarden, Holte Skole afd. Grünersvej og Rønnebærvej, Skovlyskolen og Rudegaard Idrætsanlæg.

Kl. 18:25-19:30 fremlægges forslag til fordeling af Kunstgræsbaner til fodbold på Birkerød Idrætscenter, Rudegård Idrætsanlæg, Rundforbi Idrætsanlæg og Vedbæk Idrætsplads.

Vi byder på lidt mad og drikke i forbindelse med mødet.

Onsdag den 6. april 2020 kl. 17:30-19:30 på Rundforbi Idrætsanlæg, Egebækvej 118 - 120, 2850 Nærum.

Mødet afholdes i mødelokalet på Rundforbi

Her fremlægges forslag til fordeling af Rundforbi Svømmehal, Trørødskolens svømmehal, Trørødskolen, Gårdens idrætshal (Nærum Ungecenter), Ravnholm Skole afd. Nærum, Ravnholm Skole afd. Vangebo, Rundforbi Idrætsanlæg, Nærum Gymnasium og Vedbæk Skole.

Vi byder på lidt mad og drikke i forbindelse med mødet.

Mandag den 25. april kl. 16:00 på Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte

Her fremlægges forslag til fordeling af lokaler på Kulturcenter Mariehøj.

Torsdag den 28. april kl. 17:00 på Kulturcenter Mantzius, Johan Mantzius Vej 7A, 3460 Birkerød.

Her fremlægges forslag til fordeling af lokaler på Kulturcenter Mantzius.

Vigtigt

Kort inden møderne vil kulturområdet sende en oversigt ud til jer med de lokaler, hvor der er flere ansøgere til samme tidsrum og dermed sammenfald af ansøgninger og tider. Oversigterne vil kun vise de lokaler, hvor der er sammenfald af ansøgninger.

Om fordelingsmøder

Foreningens repræsentant ved fordelingsmøderne skal have mandat til at foretage beslutninger angående foreningens tider, da eventuelle sammenfaldende ønsker vil blive forsøgt afklaret på fordelingsmøderne.

Der er mødepligt til fordelingsmøderne for foreninger, hvis ansøgninger har sammenfald med andre foreningers ansøgninger.

Behandling i Folkeoplysningsudvalget

Resultatet fra fordelingsmøderne fremlægges for Folkeoplysnings-udvalget til afgørelse. Såfremt der ikke kan opnås enighed på fordelingsmøderne, indhentes de berørte foreningers udtalelser i forbindelse med fremlæggelse af forslag til udvalgets afgørelse.

Forslag til sæsonfordeling for 2022/23 forventes forelagt til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 2022.

Der kan forventes svar på jeres ansøgninger i perioden herefter. Jeres ansøgninger er først godkendt og gældende, når I har modtaget besked fra Kultur, om at sæsonfordelingen er godkendt.