Spring til indhold

Rudegaard Idrætsanlæg - Taget på Holtehal 2 skal udskiftes

Arbejdet med at skifte taget på Holtehal 2 begynder den 20. august. Hvad betyder det for foreningerne?

Som et af de tiltag regeringen har foretaget i coronaperioden er bl.a. at give kommunerne udvidede muligheder i forhold til anlæg og renoveringer. Derfor har Kommunalbestyrelsen i februar måned - blandt flere tiltag besluttet, at taget på Holtehal 2 skal udskiftes. Og udskiftning skal ske nu.

 

Hvad betyder det for foreningerne – hvordan findes alternative løsninger?

Dette meget uheldige forhold vil naturligvis medføre ret store konsekvenser for foreningernes brug af såvel Holtehal 2 som øvrige haller i kommunen.

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at undersøge alternativer til brugerne. Det er intentionen, at løsningerne findes bredt blandt kommunens foreninger og i kommunens idrætshaller. Målet er, at løsningerne findes i kommunen og/eller i nærliggende kommuner, hvis det er muligt.

Derfor er den nuværende godkendte sæsonfordeling fra august 2021 for kommunens idrætshaller/skolehaller indtil videre suspenderet, indtil vi finder løsninger, der tilgodeser helheden. Planen er, at der senest i løbet af ugen fra den 21. juni findes alternative løsninger, som skal anvendes resten af 2021. Den reviderede plan sendes ud til alle foreninger, når den er på plads.

Berørte foreninger vil snarest blive kontaktet, da vi har et stort ønske om at løsningerne findes i dialog.

 

Hvornår påbegyndes arbejdet?

Udskiftning af taget begynder den 20. august og forventes at løbet året ud.

Det var oprindeligt planlagt, at udskiftningen skulle have startet den 21. juni. Det har desværre vist sig, at dette ikke er muligt. Dette skyldes mange forskellige forhold – dog alle afledt af coronasituationen.

Derfor er det ikke muligt at påbegynde arbejdet her inden sommerferien – ligesom det af formelle betingelser for de særlig fremskudte projekter heller ikke er muligt at udskyde projektet til 2022.

Kontaktinfo på Idrætsområdet er:

Idrætschef Claus Madsen, mail: clma@rudersdal.dk, tlf.: 72 68 56 84

Halinspektør Steen Andersen, mail: san@rudersdal.dk tlf.: 46 11 56 70

Lokalebooking: mail lokalebooking@rudersdal.dk, tlf. 46 11 56 33 eller 46 11 56 35.