Spring til indhold

Retningslinjer for brug af café og caféområdet på Rundforbi Idrætsanlæg

Der er p.t. ingen forpagter af caféen på Rundforbi Idrætsanlæg. Foreninger er stillet frit til at bruge udefra kommende leverandører af mad og drikkevarer, så længe der ikke er forpagter. Læs retningslinjer her.

Så længe der ikke er en forpagter, er foreninger, der bruger idrætsanlægget, stillet frit i forhold til at anvende udefra kommende leverandører af mad og drikkevarer.

Denne ret gælder alle foreningens (i det følgende kaldet bruger) aktiviteter som turneringskampe, stævner, sociale arrangementer m.fl.

Hvad må bruges

Caféens køkken og opvaskerum med tilhørende udstyr og service stilles til rådighed for bruger. Endvidere råder bruger over serveringsområdet mellem caféen og svømmehallen.

Det er også muligt at bruge udeområder uden for caféen til arrangementer efter aftale med halinspektøren.

Hvordan må det bruges

Café og serveringsområde kan anvendes til salg og servering af mad- og drikkevarer til brugers egne arrangementer.

Caféen og dens udstyr anvendes som anretterkøkken. Der må ikke ske egentlig produktion af mad. Sandwich kan tilberedes, ligesom grill kan anvendes udendørs efter aftale med halinspektøren, dog jfr. afsnittet om Ansvar.

Salg af alkohol må kun ske til personer på 18 år og derover. I disse tilfælde skal der foreligge en alkoholbevilling. Hvis bruger selv ønsker at stå for udskænkning skal der foreligge en lejlighedstilladelse fra politiet, der skal kunne fremvises på forlangende.

Café, opvaskerum og serveringsområde med tilhørende udstyr skal afleveres i ryddet og rengjort stand efter hvert arrangement. Inventar og udstyr i café og serveringsområde skal afleveres i samme stand som det blev modtaget.

Halinspektøren fører tilsyn med café og udstyr før og efter et arrangement. Halinspektøren kan påtale manglende oprydning og / eller rengøring.

Ansvar

Bruger har ansvaret for café, inventar og udstyr samt serveringsområde under hele arrangementet, gældende frem til halinspektørens tilsyn.

Det er brugers ansvar, at alle hygiejneregler overholdes herunder, at hygiejnebevis kan fremvises på forlangende. Benyttes restauratør eller lignende til catering overgår ansvaret til denne.

Under afsluttende tilsyn opgør halinspektøren tillige om der er ødelagt inventar, materiel eller service som vil udløse et erstatningskrav, der rettes til bruger.

Booking

Booking af caféen med tilhørende faciliteter kan ske gennem kommunens foreningsportal her:

https://frivillig.rudersdal.dk/

Booking bør ske i så god tid som muligt.

Betaling

Café og caféområdet kan lånes gratis til brugers mindre arrangementer til f.eks. enkeltstående møder, efter træning, kampe m.v.

For hvert arrangement betales et gebyr på 500 kr. Gebyret øremærkes til indkøb af nyt inventar, service m.m.

I tvivlstilfælde afgør halinspektør i samarbejde med lokaleanvisningen hvilke arrangementer der er gratis og hvilke, der skal betales gebyr for.

I tilfælde hvor halinspektøren påtaler, at bruger ikke har opfyldt pligten til oprydning og rengøring tilfredsstillende, kan halinspektøren anmode bruger herom. Hvis bruger ikke efterkommer anmodningen tilfredsstillende inden for aftalt tid, vil bruger skulle betale et yderligere gebyr på 1.500 kr.

I særlige tilfælde, hvor rengøringsselskab skal indkaldes, vil der blive fremsendt faktura på de faktiske omkostninger til rengøringsselskabet.