Spring til indhold

Regler for fælles online arkiv

Hvordan er det med lagring af persondata i foreningsregi?

DGI har via deres foreningsrådgivninger forsøgt at besvare spørgsmålet om lagring af foreningens dokumenter med personoplysninger i en cloud-løsning. 

Læs mere om problematikken her:

Online lagring af dokumenter