Obs!

Privatundervisning i svømmehallerne er ikke tilladt i Rudersdal Kommunes svømmehaller.

I Rundforbi og Birkerød Svømmehal oplever man i stigende omfang problemer med, at der foregår privatundervisning i den offentlige svømmetid. 

Privatundervisningen er uhensigtmæssigt både for svømmeklubberne og de øvrige badegæster.

Vi henstiller derfor til, at der IKKE foregår privatundervisning i svømmehallerne. Det er ikke tilladt. Ønsker man at tilbyde privatundervisning, så skal man leje sig ind i svømmehallen.