Nyt samarbejde skal styrke børn og unges aktive fritidsliv sammen med andre

Foreningen BROEN Rudersdal og Rudersdal Kommune har indgået en 2-årig samarbejdsaftale.

Børn og unge med et aktivt fritidsliv sammen med andre oplever at være en del af et positivt fællesskab og kan spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

Desværre er nogle afskåret fra at deltage i et aktivt fritidsliv sammen med andre.

Nogle familier er udfordret på økonomien og andre børn har særlige behov, der skal tilgodeses for at kunne deltage i de mange fritidstilbud, som Rudersdal Kommune indeholder.

Folkeoplysningsudvalget igangsatte i 2014 ”Fritidsforstærkningen”, der hjælper børn og unge i Rudersdal Kommune til at være en del af et aktivt fællesskab i fritiden. Fritidsforstærkningen har siden hjulpet omkring 250 børn med at finde en aktivitet eller givet kontingentstøtte.

BROEN Danmark er en landsdækkende forening, som har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter.

BROEN Rudersdal blev etableret i juni 2018, da en række lokale ildsjæle fandt sammen om en vision om at bryde ulighed og bygge bro for udsatte børn i kommunen til en aktiv fritid i de gode fællesskaber i lokale foreninger og fritidstilbud.

Lars Stilling Netteberg fra BROEN Rudersdal siger:

”Vi har alle brug for at være en del af et fællesskab, og her har vores idræts- og fritidsforeninger et fantastisk tilbud om gode fællesskaber for både børn og voksne. BROEN Rudersdal giver børn mulighed for at være en del af fællesskabet på lige fod med andre børn og voksne rollemodeller – også efter skoletid. Vi bygger med andre ord en bro for de børn, der ikke har muligheden for at gå til noget i fritiden i sin egen familie.”

Kontingentstøtte og støtte til særlige behov

Samarbejdsaftalen specificerer at børn og unge der søger om økonomisk støtte og hjælp til at finde og blive inkluderet i det almene forenings- og fritidsliv opnår støtte gennem BROEN Rudersdal.

Det kan være støtte til kontingent, udstyr og evt. transport.

Børn og unge, der har specialiserede eller særlige behov, og som søger økonomisk støtte og hjælp til at finde og blive inkluderet i det almene eller specialiserede forenings- og fritidsliv opnår støtte gennem Fritidsforstærkningen.

Jens Darket formand for Folkeoplysningsudvalget fortæller om samarbejdet:

”Da de to initiativer overlapper hinanden, så synes vi, at det giver god mening, at forenkle ansøgningsprocessen, så dem der har behov for hjælp nemmere kan finde frem til det relevante tilbud i det mangfoldige fritidsliv i Rudersdal Kommune.”

Derudover giver Fritidsforstærkningen økonomisk støtte til voksne flygtninge mellem 19 og 30 år. Der kan ikke opnås støtte til Fitness.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere på hjemmesiderne her:

BROEN Rudersdal

‌Fritidsforstærkningen‌