Ny struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne i Rudersdal

Tennisklubber, gymnastikforeninger og fodboldklubber inviteres snarligt til at deltage i procesarbejdet med en ny struktur- og strategiplan for Idrætsfaciliteterne i Rudersdal.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der i 2019 skal laves en struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune.

Idrætten i Danmark og lokalt i Rudersdal er i konstant forandring og udvikling. I forlængelse af dette, er der opstået et politisk ønske om bedre at kunne prioritere fremadrettet, så kommunens faciliteter matcher det aktivitetsbehov, som idrætsaktørerne har samt de ressourcer, der er til rådighed.

Formålet med struktur- og strategiplanen er at skabe et beslutningsgrundlag for Kultur-og Fritidsudvalget, således at udvalget strategisk kan planlægge og prioritere udviklingen af kommunens idrætsfaciliteter.

I struktur- og strategiplanen skal der laves anbefalinger set i et 10-årigt fremtidsperspektiv indenfor:

  • Idrætskapacitet
  • Renovering og omdannelse af eksisterende idrætsfaciliteter

Derudover er der særlig fokus på tre idrætsgrene, nemlig tennis, gymnastik og fodbold. Foreningerne bliver inviteret til at give deres bud på, hvordan fremtidens idrætsfaciliteter bør prioriteres inden for disse tre idrætsgrene, set i et 10-årigt perspektiv.

Hvilke aktiviteter vil fremtiden bringe inden for de tre idrætsgrene, og hvad skal politikerne prioritere for at imødekomme fremtidens facilitetsbehov og mulige lokalt forankrede løsninger?

Den samlede rapport med anbefalinger til Kultur- og Fritidsudvalget skal være færdig primo 2020.

På denne baggrund vil tennisklubber, gymnastikforeninger og fodboldklubber blive inviteret til at deltage i procesarbejdet – tennis og gymnastik i foråret 2019 og fodbold i efteråret 2019.

Hold øje med Idræt i Rudersdals hjemmeside, her vil løbende komme yderligere information.