Nu lysner det for fodboldspillerne på kunstgræs

De nye kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg har ladet vente lidt på sig. Men nu er der fundet en løsning, der også er holdbar i fremtiden.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i 2017 en anlægsbevilling til udskiftning af kunstgræstæpper på to af kommunens idrætsanlæg. Efterfølgende opstod dog flere forskellige spørgsmål omkring underlag og afvanding, som har forsinket etableringen af det nye kunstgræs i et år. 
 
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane (A) siger:
 
- Der er fundet en løsning, så vi nu kan komme i mål med de nye kunstgræstæpper. Jeg ved, at nyt kunstgræs længe har været et stort ønske for fodboldklubberne, og nu ser det ud til, at vi kan komme i gang i foråret med udbud og det endelige arbejde i løbet af sommer og sensommer i år, siger Kristine Thrane.
 
Undgå at granulatet spredes
Det centrale spørgsmål har været omkring afvanding og nedsivning fra banerne. På baggrund af erfaringer fra andre steder i Danmark og rådgivning fra et ingeniørfirma har vi nu retningslinjer for opbygning af banerne og hvordan der kan nedsives og drænes regnvand. Det rådgivende ingeniørfirma peger på en faskine-løsning, der opsamler gummigranulatet (SBR-infil), som forsvinder og afvandes fra banerne. 
 
Derudover skal der arbejdes med adfærd i forhold til vedligeholdelse og brug af banerne. Dem, der bruger banen skal være med til at sikre, at spredning af gummigranulatet undgås. 
 
I løbet af foråret vil projektet med udskiftning af kunstgræsbaner komme i udbud. I udbudsmaterialet er der indarbejdet brugernes ønsker til kvalitet, udseende og spilleegenskaber.
 
Arbejdet med de nye kunstgræsbaner på Birkerød Idrætscenter Rundforbi Idrætsanlæg sker henover sommeren og sensommeren 2018.