Spring til indhold

Kunst- og naturgræsbaner sommersæson 2022

Sæsonfordelingen af tider på kommunens kunst- og naturgræsbaner for sommersæsonen 2022 er godkendt den 14. december 2021 af Folkeoplysningsudvalget.

Vær opmærksom på at der kan være sket ændringer i forhold til oplægget til fordelingsmødet. 

Du kan se referatet fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 14. december 2021 på:

Dagsordner fra Folkeoplysningsudvalget  punkt 4 - Godkendelse af forslag til fordeling af udendørs baner og anlæg for sommersæsonen 04.04.-23.10 2022.. 

Kulturområdet sørger for at fordelingen bliver booket ind i lokalebooking systemet hurtigst muligt, således at jeres tider også fremgår der.

Husk at I er forpligtede til at tilpasse eventuelle ændringer i jeres benyttelse af tiderne enten ved at afkorte, opdele eller afbooke tildelte tider. Vejledninger ligger under offentlige dokumenter på bookingirudersdal.dk

De steder, hvor to eller flere klubber deler en tid, vil bookingen blive opdelt sådan, at hver klub får en booking på en del af den samlede tid.

Den godkendte sæsonfordeling for natur- og kunstgræsbaner sommersæsonen 2022 kan du og så finde på:

 Sæsonfordeling 2021/2022 Sæsonfordeling 2021/22 - oversigter og information om sæson.