Spring til indhold

Info til foreninger ved sæsonstart

En ny sæson står for døren, men forholdene er i år anderledes på grund af restriktionerne omkring coronavirussen.

Her kan du som forening læse lidt generelt om det praktiske i forhold til sæsonstart. 

Generelt

Foreningerne er ansvarlig for, at der udpeges en corona-ansvarlig person, som har ansvaret for at forsamlingsforbuddet og sundhedsmyndighedernes regler om afstand og hygiejne m.m. overholdes i forbindelse med aktiviteten.

Den corona-ansvarlige person skal være fysisk tilstede ved aktiviteten og skal ud over ovennævnte have fokus på, at der ikke opstår sammenstimling af deltagere, når I kommer til eller forlader lokalet.

Medbring selv håndsprit og andre nødvendige værnemidler til ophold og aktivitet i lokalet.  

Det er vigtigt, at I viser hensyn og holder afstand, når I færdes på skoler, kulturhuse, idrætsanlæg m.m.  

Lokaler på skoler

Der er nu åbent for brug af skolernes lokaler. Hvis I bruger rekvisitter, redskaber og udstyr skal udstyret afsprittes grundigt både før og efter brug.

Omklædnings- og baderum kan ikke benyttes. Deltagerne må derfor klæde om hjemme fra og ligeledes klæde om og bade hjemme efter aktiviteten. Dette gælder ikke for brugerne af svømmehallen på Trørødskolen.

Svømmehaller

Svømmehallerne vender tilbage til nogenlunde normale forhold ved indgang og bevægelse gennem svømmehal. Sauna vil dog være lukket. Hold jer orienteret ved indgang om antal, der må være tilstede i forhold til retningslinjer.

Lokaler på idrætsanlæg

Hold jer orienteret på de enkelte anlæg, der vil være anvisninger i forhold til antal, der må være tilstede ved indgangen til lokalerne. For omklædnings- og baderum gælder, at der skal være 4 m2 pr. person.

Forældreadgang til skolerne 

Vil du vide mere om retningslinjer for forældreadgang, kan du læse seneste nyt her.

‌Forældreadgang til skolerne‌

Yderligere information:

Kulturministeriets hjemmeside – information om corona  Kulturministeriet