Spring til indhold

Idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune får et løft

45,6 mio. kroner skal give idrætsfaciliteterne et tiltrængt løft over de kommende 4 år. Det betyder blandt andet planer om en ny bevægelseshal dedikeret til gymnastik og en udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.10.2020 at bruge 45,6 mio. kroner som en start på at følge op på analysearbejdet om idrætsfaciliteter i kommunen, der strækker sig over en 10-årig periode fra 2021-2030.

Analysearbejdet har mundet ud i ”Struktur- og strategiplan for Rudersdal Kommunes idrætsfaciliteter”, hvilken ligger til grund for beslutningen.

Analysen har set på

 • renovering af eksisterende idrætsfaciliteter,
 • bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter,
 • forslag til arealreduktion, og
 • udvikling af udvalgte fokusområder og faciliteter.

Hvad går pengene til?

Det markante løft af idrætsfaciliteter vil ske over en 4-årig periode og favner bredt inden for kommunens idrætsfaciliteter - men hvad går pengene til?

På tegnebrættet er der blandt andet:

 • renovering af omklædnings- og baderum,
 • renovering af foyer,
 • udskiftning af sportsgulve,
 • renovering af svømmehaller,
 • renovering af sale på idrætscentrene,
 • opdatering af lydanlæg og resultattavler, og
 • renovering af udearealer og P-arealer.

Gymnastikfacilitet

Fra gymnastikforeningerne har der været et stort ønske om en bevægelseshal med bedre træningsforhold fx med fast indretning til spring. Her skal det undersøges om Søndervangshallen i Birkerød kan danne rammerne for en dedikeret gymnastikfacilitet, ligesom fritidsfaciliteterne på skoler og kulturcentre som anvendes til gymnastik og lign. aktiviteter, skal søges opgraderet.

Tennis og padel

For tennis betyder det, at skal arbejde på en udvidelse af Rundforbi Tennishal med 2 baner og etablering af padelbaner til både forenings- og kommercielt brug.

Helhedsprojekt for Birkerød Idrætscenter

I sammenhæng med et omfattende behov for renovering af svømmehallerne i Birkerød, er det besluttet, at der skal fremlægges et kommissorium med forslag om et helhedsprojekt for Birkerød Idrætscenter med en ny svømmehal.

Analyse badminton og svømning

Der vil blive iværksæt temaanalyser af badminton og svømning, på samme måde som der allerede er gennemført temaanalyser om tennis, gymnastik og fodbold.

Hvad er næste skridt?

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning, er vi i gang med at udarbejde en overordnet og samlende handleplan for de kommende 4 års indsatsområder, herunder planlægge og igangsætte delprocesserne og de kommende opgaver.

Brugerinvolvering

Idrætsforeningerne har været tæt på og meget involveret i hele analyseprocessen.

Brugerrådene på idrætsanlæggene vil løbende blive involveret og informeret i takt med at opgaverne igangsættes, ligesom der ved flere af delprocesserne og opgaverne vil ske en endnu mere direkte involvering af idrætsforeningerne – ex. skal det undersøges nærmere om Søndervangshallen i Birkerød kan omdannes til en dedikeret gymnastikfacilitet. I den proces vil såvel gymnastikforeningerne som de primære brugere af Søndervangshallen blive indbudt og direkte involveret i processen.

Der vil således løbende komme mere information og involvering – såvel via brugerrådene på idrætsanlæggene, som direkte af de implicerede idrætsforeninger.

Struktur- og strategiplanen, dagsorden, bilag m.m.

Vi vedlægger her et link til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, som også indeholder den endelige ”Struktur- og strategiplan for Rudersdal Kommunes idrætsfaciliteter” https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#99675592-8bfb-464e-8924-8aff46500fd6

Vi ser frem til nogle spændende opgaver de kommende år - opgaver som vi glæder os til at løse i samspil med kommunens idrætsforeninger.

Evt. spørgsmål kan rettes til Johnni Mosevang Christensen – tlf. 72685616 eller mail joch@rudersdal.dk