Spring til indhold

Idræts- og foreningsliv – udendørs

Regeringen udmeldte i torsdags, at det i forbindelse med genåbningens fase 2, vil være muligt for idræts- og foreningslivet at dyrke aktiviteter udendørs, inden for de nuværende sundhedsmæssige regler. Fortsat gælder forsamlingsforbud på max. 10 personer og klubhuse m.m. er fortsat lukkede.

Det vil fortsat  ikke være muligt at anvende indendørs foreningsfaciliteter, dog må ”indendørsforeningerne” godt være udendørs – blot de overholder de bestemmelser, der er for adfærd. Der kan ikke ske booking af faciliteter, hvorfor princippet om ”først til mølle” vil være gældende indtil videre.

Konkrete planer på vej

Rudersdal Kommune arbejder på de konkrete åbningsplaner:

  • Kommunernes Landsforening (KL) er i dialog med Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Boldspil Union med henblik på en fælles udmelding om at alle foreninger – herunder fodboldklubber – skal kontakte deres kommune forud for påbegyndelsen af udendørs aktiviteter på kommunale faciliteter.
  • KL samler en række kommuner til dialog med Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Boldspil Union med henblik på at samle nogle praktiske forslag til genåbningen på foreningsområdet, som udsendes i denne uge.
  • Udendørsfaciliteterne skal klargøres og indrettes til brug for idræts- og foreningslivet inden for de sundhedsmæssige regler, inden de kan tages i brug.

Foreløbig genåbningsdato

Kulturområdet arbejder hen imod at kunne åbne de udendørs (fod)boldbaner m.m. fra mandag den 18. maj 2020, men herom følger nærmere information så snart de konkrete planer for genåbningen er klar.