Spring til indhold

Husk din forenings digitale postkasse

Husk at alle foreninger der modtager tilskud fra kommune skal have en digital postkasse, og at I som forening har pligt til at tjekke, om der er post til jer i den.

Husk at alle foreninger, der modtager tilskud fra kommune skal have en digital postkasse, og at I som forening har pligt til at tjekke, om der er post til jer i den.

I kan få hjælp og gode råd til, hvordan I opretter den digitale postkasse her:

Sådan registrer I jeres forening

Alle beskeder om tilskud kommer pt. ikke i den digitale postkasse, men hvis I skal betale tilskud tilbage eller har skulle det tidligere, så vil fakturaen med tilbagebetalingskravet komme i den digitale postkasse.

Husk at tjekke den,  og se om der ligger noget, som er komme tidligere og dermed ikke er betalt.