Gymnastikforeningerne skal drøfte fremtidens idrætsfaciliteter

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der skal laves en struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune. Formålet med struktur- og strategiplanen er at skabe et beslutningsgrundlag for Kultur-og Fritidsudvalget, så udvalget strategisk kan planlægge og prioritere udviklingen af kommunens idrætsfaciliteter i et 10-årigt perspektiv.

I struktur- og strategiplanen skal der laves anbefalinger indenfor:

  • Idrætskapacitet
  • Renovering og omdannelse af eksisterende idrætsfaciliteter

Derudover er der særlig fokus på tre idrætsgrene, nemlig tennis, gymnastik og fodbold. 

Tennisklubberne er i gang med en proces som forventes afsluttet i løbet af maj 2019, og nu skal alle gymnastikforeningerne mødes til kick-off på en lignende proces for gymnastikken.

Gymnastikforeningerne  starter deres proces med en workshop den 8. maj 2019, hvor de sammen med deltagere fra GymDanmark, DGI og Rudersdal Kommune tager fat på spørgsmålet:

”Hvilke aktiviteter ser gymnastikforeningerne udvikle sig inden for gymnastikken i et 10-årigt perspektiv, og hvad kræver dette af kommunens faciliteter?” 

Der er sendt invitationer til gymnastikforeningerne.