Spring til indhold

Forsamlingsforbuddet justeres fra den 1. marts for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter

Ændringen gælder kun organiserede udendørs idræts- og foreningsaktiviteter.

Maksimalt 25 personer

Der må maksimalt være 25 personer til en organiseret udendørs idræts- og foreningsaktivitet. I skal derfor være opmærksomme på, at når I tæller til 25, så omfatter forsamlingsforbuddet alle de tilstedeværende - både udøvere, trænere, dommere m.m.

Flere grupper på samme anlæg eller bane

I må gerne arrangere træning for flere grupper samtidig. I skal blot sikre jer, at hver gruppe er på maks. 25 personer inkl. træner. I skal også overholde reglerne om, at der skal være mindst 2 meters afstand mellem grupperne og tydeligt afgrænse den ene træningszone fra den anden. Hvis flere grupper er til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun deltage i én af grupperne.

Indendørs faciliteter, omklædningsrum og toiletter

Indendørs faciliteter, klubhuse, omklædningsrum og foreningslokaler er fortsat lukkede og må ikke åbnes. Nødvendigt udstyr kan afhentes og bringes tilbage af den enkelte træner, mens evt. veste skal håndteres privat.

Der vil være adgang til toiletter på idrætsanlæggene – som udgangspunkt direkte fra udendørsarealerne og der er adgang til håndvask, vand, sæbeautomat og papirservietter ved alle toiletter.

Der opfordres til, at toiletter kun anvendes i absolut nødvendige tilfælde og at der klædes om og bades hjemme.

Krav om coronatest

Der er ikke noget krav om en coronatest, før man må deltage i en udendørs træning.

Coronaguides

Foreningerne skal organisere sig med Corona guides, der har til opgave at guide udøvere, trænere m.m. Coronaguiden skal være fysisk og synligt tilstede ved aktiviteten og skal også have fokus på, at der ikke opstår sammenstimling af personer, når deltagerne kommer til og forlader faciliteten.

Transport og forældre

Foreningerne opfordres til at kommunikerer til deltagerne, at transport til og fra træning bør ske individuelt og ikke ved samkørsel. Ligeledes at forældre og andre som ikke er en direkte del af aktiviteten, ikke kommer ind på idrætsanlægget ligesom aflevering og afhentning af børn sker udenfor idrætsanlægget.

Muligheder for indendørsidrætten

Alle foreninger kan afvikle træning udendørs, så længe det foregår i grupper på maks. 25 personer inkl. træner. Der oprettes derfor ekstra udendørs træningsarealer/tider på idrætsanlæggene, hvilke kan anvendes af indendørsidrætten. Disse kan ikke forhåndsbookes, men kan benyttes når de er ledige. Henvendelse om anvendelse af disse, skal ske til den lokale halinspektør.

Græsbaner

Græsbanerne er fortsat lukkede - ikke pga. corona, men fordi de endnu ikke er klar til benyttelse. De forventes at blive åbnet efter den 1. april.

Skolernes udendørs arealer

Der er ikke adgang til at anvende skolernes udendørs arealer til organiserede idræts- og foreningsaktiviteter.

Forbunds retningslinjer

De fleste specialforbund har udarbejdet egne retningslinjer, og alle former for træning og aktivitet skal følge de respektive forbunds retningslinjer.

Kulturministeriet har endnu ikke udstedt ny bekendtgørelse eller udarbejdet nye retningslinjer. Hvis der kommer yderligere relevante oplysninger i den forbindelse, vil der blive orienteret herom.

Hold dig evt. orienteret på www.rudersdal.dk/corona

Pas godt på jer selv, så passer I også på alle andre.