Foreninger søges til sommerferieaktiviteter

Sommersejlads, tennis, sommermad, rollespil, svømning, teater, ridning, forfattercamp, Adventure Camp, atletik, selvforsvar... Det er bare nogle af de sommerferieaktiviteter, der tidligere har været udbudt under Aktiv Sommer. Skal din forening byde ind med noget i år?

Rudersdal Kommunes foreninger inviteres igen i år til at deltage i de succesfulde sommerferieaktiviteter, Aktiv Sommer. Mange foreninger har igennem årene tilbudt aktiviteter i sommerferien og givet børn og unge gode og minderige sommerferieoplevelser. Og nye foreninger er meget velkomne.

Vi har et ønske om at kunne præsentere et samlet udbud af kommunens aktiviteter i sommerferien i ét program, der udkommer i begyndelsen af maj måned i en elektronisk version. 

Udgifterne til aktiviteterne dækkes af brugerbetaling, og deltagerbetalingen bør ikke overstige 150 kr. pr. dag.

Ligesom tidligere år er der to muligheder for at få jeres aktivitet med:

Aftale 1

  • I ønsker omtale af jeres aktivitet.
  • Jeres forening arrangerer aktiviteten, og I står selv for alt det administrative.
  • I sender programtekst og et foto, der illustrerer aktiviteten. Benyt nedenstående link.
  • Aktiviteterne kan tilbydes i ugerne 27, 28, 29, 30, 31 og 32.

Aftale 2

  • I ønsker, at Rudersdal Kommune koordinerer jeres aktivitet.
  • Jeres forening arrangerer aktiviteten, og Kulturområdet hjælper med det administrative.
  • I sender en tekst og et foto, der illustrerer aktiviteten – benyt nedenstående link.
  • Aktiviteterne kan udbydes i ugerne 27, 31 og 32 til målgruppen 2. - 9. klasse. 
  • Vi anbefaler, at aktiviteterne tilbydes i uge 27 og 32, da tilslutningen er størst i disse to uger.

Tilmelding

Jeres tilmelding sendes i nedenstående link senest den 1. april 2019:

Klik her for at tilmelde din forening/klub ​

Vær opmærksom på, at hvis I tilbyder forskellige aktiviteter, skal der udfyldes flere tilmeldingsblanketter. Tilbydes samme aktivitet i flere uger udfyldes kun én tilmeldingsblanket.

Brugertilmeldingen via hjemmesiden rudersdal.dk åbner tirsdag den 14. maj kl. 18.00. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Brug for hjælp?

Hvis I har brug for hjælp til planlægning, så kontakt endelig foreningskonsulent Bo Eriksen boe@rudersdal.dk / mobil 7268 5617 eller leder af ungemiljøer og undervisning Rasmus Lind Jensen raje@rudersdal.dk / mobil 7268 5905.