Spring til indhold

Fordelingsmøder vedr. sæsonfordeling 2021/22

Møderne vil blive afviklet virtuelt, såfremt corona-restriktionerne udelukker fysisk fremmøde.

Mandag den 15. marts 2021 kl. 17:30 19:30 på i Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1-9, 3460 Birkerød 

Mødet holdes i Glassalen. Her fremlægges forslag til fordeling af Birkerød Badmintonhal, Birkerød Gymnasium, Birkerød Idrætscenter, Birkerød Svømmehal, Birkerød Skole, Rude Skov Skole afd. Høsterkøb, Rude Skov Skole afd. Sjælsø, Søholmskolen afd. Bistrup og Toftevang og Søndervangshallen.

Onsdag den 17. marts 2020 kl. 17:30-19:30 på Rudegaard Idrætsanlæg, Kongevejen 464-468, 2840 Holte

Mødet holdes i Foreningshuset. Her fremlægges forslag til fordeling af Havarthigaarden, Holte Skole afd. Rønnebærvej og Grünersvej, Rudegaard Idrætsanlæg, Skovlyskolen og Ravnholm Skole afd. Vangebo.

Torsdags den 18. marts 2020 kl. 17:30-19:30 på Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte

Mødet afholdes i Per Kirkeby mødelokalet. Her fremlægges forslag til fordeling af Nærum Gymnasium, Gårdens idrætshal (Nærum Ungecenter), Ravnholm Skole afd. Nærum, Rundforbi Idrætsanlæg, Rundforbi Svømmehal, Trørødskolen, Trørødskolens svømmehal og Vedbæk Skole.

Kunstgræsbaner til fodbold

– sidst på mødet fremlægges forslag til fordeling af kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter, Rudegård Idrætsanlæg, Rundforbi Idrætsanlæg og Vedbæk Idrætsplads.

Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte

Forslag til fordeling af lokaler på Kulturcenter Mariehøj sker på et fordelingsmøde onsdag den 17. marts kl. 16:00 i cafeområdet på Kulturcenter Mariehøj.

Kulturcenter Mantzius, Johan Mantzius Vej 7A, 3460 Birkerød

Forslag til fordeling af lokaler på Kulturcenter Mantzius sker på et fordelingsmøde torsdag den 11. marts kl. 17.00 i ”køkkenet.”

Om fordelingsmøder

Foreningens repræsentant ved fordelingsmøderne skal have mandat til at foretage beslutninger angående foreningens tider, da eventuelle sammenfaldende ønsker vil blive forsøgt afklaret på fordelingsmøderne.

Der er mødepligt til fordelingsmøderne for foreninger, hvis ansøgninger har sammenfald med andre foreningers ansøgninger.

Resultatet fra fordelingsmøderne fremlægges for Folkeoplysningsudvalget til afgørelse. Såfremt der ikke kan opnås enighed på fordelingsmøderne, indhentes de berørte foreningers udtalelser i forbindelse med udvalgets afgørelse.