Spring til indhold

Forældreadgang til skolerne

Hvad er retningslinjerne for aflevering og afhentning, når det drejer sig om foreningsaktiviteter på skolerne?

Retningslinjerne for forældreadgang til skolerne er blødt op, men af hensyn til smittespredning har Rudersdal Kommune besluttet at se situationen an, førend der åbnes for denne mulighed.

Det betyder, at retningslinjerne for forældreadgang til skolerne i Rudersdal Kommune fortsat er sådan, at aflevering og hentning skal ske uden for skolen.

Vi henstiller til, at foreninger derfor også følger skolernes anvisninger, når det kommer til forældreadgang på skolerne og videreformidler dette til medlemmer.