Fondsmidler til breddeidrætten

Søndervangshallens Fond har uddelt fondsmidler for 2020 til en række foreninger og klubber i Rudersdal Kommune.

Bestyrelsen for Søndervangshallens Fond har været samlet og besluttet, hvem der skal modtage årets donationer fra fonden.

"Fonden deler midler ud til støtte af ungdomsidrætten i Rudersdal kommune og særligt tager hensyn til breddeidræt og foreninger, som har været brugere af Søndervangshallen i Birkerød," oplyser fonden formand Lars Engelberth i en pressemeddelelse.

"Vi har i bestyrelsen i år besluttet af donere midler til projekter som netop understøtter fondens formål. Således modtager Skjold Birkerød Fodbold penge til projekt "Mini-skjold" som henvender sig til de allermindste og deres forældre. Skjold Gymnastik Birkerøds unge cheerleading hold har fået penge til nye uniformer. Yachtklubben Furesøen modtager penge til indretning af nyt lokale i klubhuset. Birkerød Håndbold Klub får penge til flere redskaber i deres træningslokale. Vedbæk Sejlklub får penge til jollestativ og Holte Badmintons unge medlemmer får fyldt boldmaskinen op med nye fjerbolde."

Modtagerne har takket for begunstigelsen, selvom omstændighederne ikke er så festlige som ved tidligere lejligheder. En formel overrækkelse af donationer vil ske på Rudersdal Idrætsråds repræsentantskabsmøde, som afholdes i efteråret.
Støttemodtagere forpligter sig til at dokumentere, at midlerne er anvendt til det ansøgte i form af fremsendelse af billeder.
 

Formand Lars Engelberth oplyser samtidig, at fonden ikke delte midler ud i 2019:

"Vores fondsmidler bliver ikke forrentet i et omfang som tidligere. Derfor må vi overveje omfanget af uddelinger enten størrelsen pr. år eller at uddele hvert andet år. Men det glæder naturligvis bestyrelsen, at vores modtagere bliver så glade, som tilfældet er - så vi vil gøre meget for at uddele hvert år, som hidtil," siger han.

 

Fakta

Fondsmidler

Følgende foreninger har modtaget i alt 57.000 kroner fra Søndervangshallens Fond i 2020:

  • Skjold Birkerød Fodbold - MiniSkjold - 20.000 kroner
  • Birkerød Håndbold Klub - 10.000 kroner
  • Yachtklubben Furesøen - 10.000 kroner
  • Vedbæk Sejlklub - 6.000 kroner
  • SBG - Cheerleading - 6.000 kroner
  • Holte Badminton - 5000 kroner