Spring til indhold

Ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger

Kulturministeren offentligjordde den 7. april en række initiativer på kultur- og fritidsområdet i forbindelse med coronakrisen: Det betyder bl.a. et ekstraordinært tilskud til idræts- og spejderforeninger.

(...) Idræt, bevægelse og friluftsliv er en stor og central del af det lokale frivillige foreningsliv, der skaber forpligtende fællesskaber for børn, unge og voksne. Disse fællesskaber er med til at skabe sammenhængskraft i Danmark, og får derfor også stor betydning, når samfundet begynder at lukke op igen. 

Sådan lyder meldingen fra Kulturministeriet efter at en aftale om ekstraordinært tilskud til kulturinstitutioner og lokale idræts- og spejderforeninger kom i stand kort før påske. I pressemeddelelsen lyder det efterfølgende:

Regeringen og aftalepartierne vil derfor yde et ekstraordinært tilskud til de lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever på grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

(...)

Der er tidligere indgået aftale om en hjælpepakke til blandt andet folkeoplysende foreninger, som via ny bekendtgørelse giver den fornødne hjemmel til, at kommunerne fortsat kan udbetale det allerede budgetterede tilskud til folkeoplysende for-eninger herunder idræts- og spejderforeninger.

Udgifterne er der stadig

Men mange lokale idræts- og spejderforeninger har aflyst eller udskudt mindre arrangementer, fodboldskoler, spejderstævner, motionsløb etc., men har allerede afholdt udgifter til planlægning og får samtidig ikke de forventede indtægter fra arrangementet mv. Dertil kommer evt. tilbagebetaling af deltagergebyr. Endvidere har nogle lokale foreninger også faste udgifter til deres faciliteter og forbrugsudgifter.

Det indebærer en forøget risiko for, at hverdagens fællesskaber i idræts- og spejderforeninger ikke kan have samme omfang efter Coronakrisen i en periode, hvor Danmark netop skal investere i at få hverdagens fællesskaber til at fungere igen, så vi igen kan stå sammen.

Tilskud på 50 mio. kr.

Derfor er aftalepartierne enige om at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Midlerne skal gå til:
- lokale idræts- og spejderforeninger, og
- fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt som følge af COVID-19 af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF.

Sådan fordeles midlerne

De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Der er enighed blandt partierne om, at det er Dansk Firmaidrætsforbund, DIF og DGI samt DUF, der fastsætter de nærmere konkrete ansøgningskriterier i forhold til puljernes formål, jf. aftalen. DIF og DGI forpligtes derudover til at administrere ansøgninger fra lokale foreninger inden for den selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport.

Behovet i det lokale idræts- og spejderliv evalueres senest medio maj 2020.

Kilde: Kommunernes Landsforening og Kulturministeriet

Baggrund

Kulturministeren og aftalepartierne besluttede kort før påske, at kulturinstitutionerne omfattes af regeringens hjælpepakker, og at der uddeles ekstraordinært tilskud til foreninger på baggrund af den økonomiske situation på kultur- og fritidsområdet under coronakrisen:

  1. Kulturinstitutioner, hvor over 50% af indtægterne består af offentligt tilskud, bliver nu også omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.
  2. Kulturministeriet giver danske kulturinstitutioner mulighed for at få deres statslige driftstilskudsmidler udbetalt tidligere end planlagt. Der udbetales svarende til et kvartals driftstilskud.
  3. Staten yder et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af fx medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.