Spring til indhold

Coronapasset er genindført

Regeringen har besluttet at indføre krav om coronapas frem til den 12. december 2021.

Det betyder, at personer på 15 år eller derover skal vise coronapas for adgang til udvalgte lokaliteter og arrangementer med over:

  • 200 betalende tilskuere eller deltagere indendørs
  • 2.000 betalende tilskuere eller deltagere udendørs

Hvad betyder det for foreningerne?

Krav om coronapas ved bl.a. følgende arrangementer med over 200/2000 deltagere:

  • Tilskuere til koncerter og scenekunstforestillinger mv.
  • Gæster til forevisninger og storskærmsarrangementer
  • Betalende tilskuere ved idræt
  • Deltagere til folkeoplysning, herunder aftenskoler

Ved betalende tilskuere forstås det antal billetter, der udbydes. Hvis tilskuerne har fået gratis billetter, som normalvis ville være udbudt til salg, er disse også omfattet. Det samme gælder for fx foredrag og enkeltstående arrangementer inden for folkeoplysningen.

  • Indendørs serveringssteder, hvortil offentligheden har adgang, altså også klubhuscafeer mv., er omfattet af krav om coronapas

Det er den ansvarlige arrangørs ansvar at kontrollere coronapasset og arrangøren kan få bøde, hvis arrangøren ikke sikrer sig, at der kun bliver lukket besøgende ind, der kan forevise et coronapas.

Ikke krav om coronapas ved følgende:

  • Der er ikke krav om coronapas for fx idrætsudøvere, scenekunstnerne eller øvrige ansatte, frivillige mv.
  • Der er ikke krav om coronapass for forældre eller deltagere ved fx børneidrætsstævner.
  • Generalforsamlinger og andre foreningsarrangementer som fx bankoarrangementer kan også afholdes uden krav om coronapas. 

Bliv klogere på de retningslinjer fra Kulturministeriet, som løbende opdateres her: https://h-i.dk/wp-content/uploads/QA-november-2021.pdf