Spring til indhold

Corona: Yderligere genåbning af kultur-, forenings- og fritidslivet den 21. april

Der blev den 16. april indgået en politisk aftale om genåbningen, der træder i kraft den 21. april.

I første omgang gælder genåbning indendørs foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år samt idrætsaktiviteter for personer over 70 år. Aftalen omfatter alle idrætsgrene. Der er ingen ændringer for udendørs foreningsaktiviteter.

Under 18 år

  • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 uden coronapas. Der er forsamlingsloft på 25 personer. Forsamlingsloftet på 25 omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis tilstedeværelsen er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.
  • Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 genåbnes uden coronapas med forsamlingsloft på 25. Gælder ikke sangaktiviteter.

Over 70 år

Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer. Det er foreningens ansvar at kontrollere coronapas.

Forsamlingsforbuddet og afstandskrav

  • Udendørs foreningsaktiviteter

Forsamlingsforbuddet er 50 personer udendørs. Foreningsaktiviteter kan sektionsopdeles i organiserede grupper af max 50 og med afstand på 2 meter.

Der opfordres til at holde 1 meters afstand – gerne 2 meter, hvis muligt.

  • Indendørs foreningsaktiviteter

Forsamlingsforbuddet er i organiseret regi 25 for børn og unge under 18 år og 10 for personer over 70 år (idræt). Hold øje med information om antal personer, der må være tilstede i de forskellige lokaler på stedet.

Der opfordres til at holde 1 meters afstand – gerne 2 meter, hvis muligt.

Der må højst være én person pr.4 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person. (Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.). (Ved aktiviteter som er primært siddende er arealkravet 2 m2.).

Ansvar og retningslinjer

Det er foreningens eget ansvar, at retningslinjerne bliver fulgt i forbindelse med afvikling af aktiviteter. Foreningerne skal organisere sig med ”coronaguider” for de enkelte aktiviteter. ”Coronaguiden” har til opgave at guide deltagere ved ankomst til faciliteten, under aktiviteten og efter aktiviteten og indtil deltagerne helt har forladt stedet.

Håndsprit og mundbind

Håndsprit skal foreningen og/eller deltagerne selv medbringe. Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Under aktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind men til og fra aktiviteten.

Før og efter aktiviteter

Kom ikke før jeres tid starter.

Afsprit redskaber og kontaktflader før og efter brug. Sørg for at forlad stedet i god tid inden næste foreningsaktivitet begynder.

Vær opmærksom på

Toilet, bad og omklædning

Omklædning og bad er foreløbigt lukket. Klæd om og bad hjemme. Omklædning og bad er åbne for foreninger i svømmehal.

Der vil være adgang til toiletter.

Skolernes områder

Der er på nuværende tidspunkt ikke adgang til skolernes indendørs faciliteter i Rudersdal Kommune.

Idrætshaller, skolehaller og gymnastiksale

Sæsonfordelingen 20/21 er suspenderet i idrætshaller, skolehaller og gymnastiksale. Idrætsområdet kontakter foreninger om evt. behov og ønsker. Hvis din forening ikke bliver kontaktet, kontakt endelig halinspektørerne.

Rundforbi Idrætsanlæg – Daniel Høyer Budding, tlf.: 46 11 56 64

Birkerød Idrætscenter – Carsten Jacobsen, tlf.: 46 11 56 85

Rudegaard Idrætsanlæg – Steen Andersen, tlf.: 46 11 56 79

Tilskuere

Indtil videre er det ikke tilladt at have tilskuere og ledsagende forældre indendørs eller udendørs.

Kulturhusenes faciliteter

Kulturhusene er åbne for organiserede foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år. Adgang er efter nærmere aftale.

Kulturcenter Mariehøj – teknisk serviceleder Jesper Hagbo, tlf.: 46 11 56 06.

Kulturcenter Mantzius – serviceteam tlf.: 72 68 56 45

Cafeer

Cafeerne på idrætsanlæggene holder åbne efter gældende retningslinjer. Åbningstiderne følger anlæggets aktiviteter. Cafeen på Kulturcenter Mariehøj åbner alle hverdage 14-20 – udendørs og indendørs

Det er endnu ikke afklaret, hvornår Restaurant Mantzius åbner.

Endelige retningslinjer

Retningslinjer bliver løbende opdateret fra Kulturministeriet. Vi opfordrer derfor til, at I at holder øje med udmeldinger fra landsforbundene og fra jeres specialforbund, som vil komme med vejledninger og anbefalinger målrettet den specifikke aktivitet/idrætsgren.

Læs mere om genåbningen af Danmark www.coronasmitte.dk/