Spring til indhold

Corona: Uddybning af genåbning

Der er efter genåbningen den 6. maj, kommet uddybning af retningslinjerne.

Foreningslokaler

Lokalerne er åbne for:

  1. Indendørs foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år, og
  2. Indendørs idrætsaktiviteter for alle aldersgrupper, dog ikke kontaktsport for aldersgruppen 18-69 år.

For øvrige aktiviteter åbner foreningslokaler først den 21. maj. Lokalerne må ikke benyttes til socialt samvær, venteområde eller lign.

Lokaler på skoler er også fortsat lukkede.

 

Omklædningsrum

Omklædningsrum og baderum må anvendes som led i en idrætsaktivitet.

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, ex. på toiletter, må der kun tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres fra væg til væg uanset inventar.

Det anbefales, at der opsættes skilte til omklædnings- og baderum, med oplysning om det tilladte antal personer der må være i rummet.

Generalforsamling

Der kan afholdes foreningsrelaterede generalforsamlinger med op til 500 deltagere i henhold til ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål.

Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned på faste pladser, med mindst 1 meters afstand til hinanden og med ansigtet i samme retning.

Kontaktsport

Kontaktsport kan som eksempel være basketball, dans, boksning, håndbold eller kampsport m.m.

Indendørs kontaktsport er tilladt for:

  1. Foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år, og
  2. Idrætsaktiviteter for aldersgruppen +70 år.

Aldersgruppen 18-69 år må ikke dyrke indendørs kontaktsport, men må gerne have træning uden fysisk kontakt.

Coronapas

Før aktiviteten igangsættes, er det foreningens ansvar at tjekke for gyldigt coronapas.

Der er krav om kontrol af coronapas for voksne udøvere fra 18 år og ældre, ved indendørs idræt og øvrige indendørs foreningsaktiviteter.

Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.

Læs evt. mere her, hvor der er mange uddybende informationer og svar:

Status på COVID-19 coronasmitte.dk

Retningslinjerne og en opdateret Q&A kan findes på Kulturministeriets hjemmeside