Spring til indhold

Corona: Mere genåbning af kultur-, forenings- og fritidslivet fra 6. maj

Danmark åbner gradvist i faser med 14 dages mellemrum, og nu er det kommet til idrætslivet for voksne.

Indendørs idræt

Indendørs idræt for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud på 25 personer.

Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.  Der er allerede åbnet for al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år.

Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud.

Kontaktsport

Der er endnu ikke meldt ud fra myndighedernes side, hvilke idrætsgrene der betegnes som kontaktsport. Foreningerne henvises til at holde sig orienteret på deres forbunds hjemmesider.

Coronapas

Det er endnu uafklaret, hvordan coronapas skal håndteres, men personer over 18 år skal have coronapas. Der lægges op til, at det kommer til at foregå efter et tillidsprincip og ikke skal fremvises coronapas hver gang, men at der foretages stikprøver. Foreningerne henvises til at holde sig orienteret på deres forbunds hjemmeside.

Mødelokaler, klubhuse, foreningslokaler m.fl.

Ovennævnte lokaler er fortsat kun åbne for aktiviteter for børn og unge under 18 år uden coronapas, og for idrætsaktiviteter for voksne over 18 år med coronapas.

Lokalerne kan ikke anvendes til almindeligt ophold, møder, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger m.v. Ifølge genåbningsaftalen åbnes disse faciliteter den 21. maj.

Forsamlingsforbuddet og afstandskrav

Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer, og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer.

Hold øje med information om antal personer, der må være tilstede i de forskellige lokaler på stedet.

Der opfordres til at holde 1 meters afstand – gerne 2 meter, hvis muligt.

Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person. Ved aktiviteter som er primært siddende, er arealkravet 2 m2.

Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

Ansvar og retningslinjer

Det er foreningens ansvar, at retningslinjerne bliver fulgt i forbindelse med afvikling af aktiviteter.

Foreningerne skal organisere sig med coronaguider for de enkelte aktiviteter. Coronaguiden har til opgave at guide deltagere ved ankomst til faciliteten, under aktiviteten og efter aktiviteten, og indtil deltagerne helt har forladt stedet.

Håndsprit og mundbind

Håndsprit skal foreningen og/eller deltagerne selv medbringe.

Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir indendørs til og fra aktiviteten. Under aktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind.

Før og efter aktiviteter

Kom ikke før jeres tid starter.

Afsprit redskaber og kontaktflader før og efter brug. Sørg for at forlade stedet i god tid inden næste foreningsaktivitet begynder.

Toilet, bad og omklædning

Omklædning og bad er foreløbigt lukket. Klæd om og bad hjemme. Omklædning og bad er dog åbne for foreninger i svømmehallerne.

Der vil være adgang til toiletter.

Idrætshaller, skolehaller og gymnastiksale

Sæsonfordelingen 20/21 er suspenderet i idrætshaller, skolehaller og gymnastiksale. Hvis din forening har behov for yderligere træningstid, så kontakt endelig nedenstående, som vil forsøge at hjælpe.

Rundforbi Idrætsanlæg – Daniel Høyer Budding, tlf.: 46 11 56 64

Birkerød Idrætscenter – Carsten Jacobsen, tlf.: 46 11 56 85

Rudegaard Idrætsanlæg – Steen Andersen, tlf.: 46 11 56 79

Kulturcenter Mariehøj – teknisk serviceleder Jesper Hagbo, tlf.: 46 11 56 06.

Kulturcenter Mantzius – serviceteam, tlf.: 72 68 56 45

Endelige retningslinjer

Retningslinjerne bliver løbende opdateret fra Kulturministeriet. Vi opfordrer derfor til, at I holder øje med udmeldinger fra landsforbundene og fra jeres specialforbund, som vil komme med vejledninger og anbefalinger målrettet den specifikke aktivitet/idrætsgren.

I kan også holder jer opdateret via Rudersdal Kommune Corona - vejledninger og læse mere om genåbningen af Danmark www.coronasmitte.dk/

Pas godt på jer selv, så passer I også på alle andre.