Brugerundersøgelse

Hvad ønsker du dig af en ny café på Rundforbi Idrætsanlæg? Hvad er vigtigt for dig? Sundhed, pris, sortiment eller åbningstider? Lad os høre, hvilke behov og ønsker du har til den nye café på idrætsanlægget.

I forbindelse med, at Idrætsområdet skal lave udbud på forpagtningen af caféen på Rundforbi Idrætsanlæg, foretager vi en lille brugerundersøgelse for bedst muligt at afdække jeres ønsker og behov. 

Vi lukker for besvarelser i uge 39 - så vi håber, at I vil bruge 5 minutter på denne lille spørgeskemaundersøgelse inden da:

Brugerundersøgelse - Rundforbi Idrætsanlægs café

 

Vi sætter stor pris på jeres tid og svar.