Ansøgning til kunstgræsbaner

Nu kan fodboldforeningerne i Rudersdal kommune søge kunstgræsbaner til vintersæsonen 2019/20.

Nu er det tid til at søge om kunstgræsbaner til vintersæssonen 2019/20.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er tirsdag den 4. juni 2019.

 

Fordelingsmøde tirsdag den 25. juni 2019

Tirsdag den 25. juni  afholdes der fordelingsmøde kl. 17.00-18.30 i Richardt Mortensen lokalet på Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 248B, 2840 Holte.

Forslag til fordeling forventes udsendt ca. den 19. juni. Det er vigtigt, at din forening er repræsenteret med en person, som har kompetence til at tage beslutninger om fordelingen på foreningens vegne.

 

Udvalgsbehandling og svar om fordelingen

Forslag til fordeling af kunstgræsbaner for vintersæsonen 2019/20 bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2019. Herefter sender vi hurtigst muligt besked til alle ansøgere om den godkendte fordeling. Fordelingsskemaerne bliver også lagt på rudersdal.dk.

Lokaleanvisningen vil derefter indtaste sæsonfordelingen ind i Kommunens bookingsystem, hvorefter bookingbesked sendes ud.

Ansøgning og fordeling af baner for vintersæsonen sker efter de gældende regler vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. februar 2019. Kulturområdet gør opmærksom på, at der efterfølgende er foretaget justering af reglerne. Se reglerne her:

Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune

 

Sådan søger du

Hver forening ansøger om tid ved at udfylde felterne ”antal medlemmer” i ansøgningsskemaet nedenfor. Du skal skrive antallet på det forventede antal medlemmer pr. årgang. Husk også at skrive foreningens navn i feltet "Indsæt foreningens navn her" (markeret med grøn).

Det udfyldte ansøgningsskema returneres via lokalebooking@rudersdal.dk til Kultursekretariatet. Det vil lette os i behandlingen af ansøgningerne, hvis der i emnefeltet på mailen står; foreningens navn og ansøgning til vintersæson 2019/20.
 

Skema

Ansøgningsskema 2019 - kunstgræsbaner - fodbold (EXCEL)