Spring til indhold

Ansøgning om udendørs baner og anlæg for sæson 2021

Søg om udendørsbaner for den kommende sæson.

Nu udbyder vi sommersæsonen 2021 på kunst- og naturgræsbaner.

Sommersæsonen går fra uge 14 til uge 42, det vil sige fra den 6. april til den 17. oktober 2021.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 28. september 2020.

Fordelingsmøde onsdag den 21. oktober

Onsdag den 21. oktober afholdes der fordelingsmøde kl. 17.00 i Glassalen på Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød.

Det er vigtigt, at din forening er repræsenteret med en person, som har kompetence til at tage beslutning om fordelingen på foreningens vegne.

Forslag til fordeling forventes udsendt omkring den 8. oktober.

Udvalgsbehandling og svar om fordelingen

Forslag til fordeling af baner for sommersæsonen 2021 bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget den 19. november 2020. Vi sender vi hurtigst muligt besked til alle ansøgere om den godkendte fordeling. Fordelingsskemaerne bliver også lagt på rudersdal.dk

Lokaleanvisningen vil derefter indtaste sæsonfordelingen i bookingsystemet.

Regler for tildeling

Ansøgning og fordeling af baner for sommersæsonen sker efter de gældende regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune. Reglerne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. februar 2019.

Læs regler og retningslinjer for fordeling af udendørsbaner:

Sæsonbooking for foreninger

Spørgsmål

Har du spørgsmål til udfyldelsen af din ansøgning eller de gældende regler, er du velkommen til at kontakte idrætschef Claus Madsen på clma@rudersdal.dk eller tlf. 72 68 56 84.