Ansøgning om baner og anlæg for sommersæsonen 2020

Nu udbyder vi sommersæsonen 2020 på baner og anlæg til brug for aktiviteter som fx fodbold, atletik m.v. Sommersæsonen går fra uge 14 til uge 42, det vil sige fra den 30. marts til den 20. oktober 2020. Ansøgningsfristen er mandag den 30. september.

Ansøgning

Ansøgningen foregår på ansøgningsskema. Du finder ansøgningsskemaet her 

Ansoegningskema - kunst- og naturgræsbaner sommersæson 2020

 

Du ansøger om tid til din forening ved at udfylde felterne ”antal medlemmer” i ansøgningsskemaet. Du skal skrive antallet på det forventede antal medlemmer pr.  årgang. De gule felter udfyldes med ja eller nej.

Husk også at skrive foreningens navn i feltet ”Indsæt foreningens navn her.”

Det udfyldte ansøgningsskema returneres via lokalebooking@rudersdal.dk til Kultursekretariatet.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 30. september 2019.

 

Fordelingsmøde 

Mandag den 21. oktober afholdes der foredelingsmøde kl. 19.00 i Glassalen på Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød.

Forslag til fordeling forventes udsendt ca. 11. oktober.  Det er vigtigt, at din forening er repræsenteret med en person, som har kompetence til at tage beslutninger om fordelingen på foreningens vegne.

 

Udvalgsbehandling og svar om fordelingen

Forslag til fordeling af baner for sommersæsonen 2020 bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget den 19. november 2019.

Herefter sender vi hurtigst muligt besked til alle ansøgere om den godkendte fordeling. Fordelingsskemaerne bliver også lagt på rudersdal.dk.

Lokaleanvisningen vil derefter indtaste sæsonfordelingen i bookingsystemet.

 

Regler for tildeling

Ansøgning og fordeling af baner for sommersæsonen sker efter de gældende regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune. Reglerne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. februar 2019.
Se reglerne her.